Konferencje

» VI Konferencja Trenersko-Coachingowa Profectus - 27-28 maja 2017

Spotkania, w których będzimy uczestniczyć podczas wydarzenia, będą związane z obszarem relacji grupowych.
Zapraszamy do wysłuchania wykładów, które poruszą tematykę, niedocenianego do tej pory, pojęcia generatywnej współpracy jako odpowiedzi na powszechny i nieuchronny kryzys, który występuje na różnych poziomach organizacji: jednostki, społeczności lokalnej i całego społeczeństwa. Skoncentrujemy się na tym, w jaki sposób grupa może być wykorzystana jako narzędzie do rozwiązania i zarządzania kryzysem we wszystkich jego wymiarach i płaszczyznach. Przedyskutujemy także nowo zaistniałą perspektywę, która w konsekwencji prowadzi do poszukiwań innych niż dotychczas sposobów działania oraz stawia przed dziedzinami trenerstwa, coachingu i facylitacji kolejne wyzwania.

Strona WWW: http://www.konferencjaprofectus.pl/
 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM: http://www.konferencjaprofectus.pl/szczegolowy-program-2/

TEGOROCZNI PRELEGENCI:
http://www.konferencjaprofectus.pl/prelegenci-3/

» III krakowska konferencja diagnostyczna "Nowe metody diagnostyczne do badania dzieci i młodzieży" 22.05.2017

Program Konferencji

10.00–10.30 Rejestracja uczestników

10.30 -10.40 Otwarcie konferencji oraz powitanie gości i uczestników

10.40-11.40 mgr Radosław Wujcik

Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej  (DTVP-3) http://www.practest.com.pl/dtvp-3

11.40-12.10 mgr Diana Fecenec

System Oceny Zachowań Adaptacyjnych (ABAS-3)

http://www.practest.com.pl/abas-3

12.10-12.55 prof. Anna Matczak

Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu
(ADOS) http://www.practest.com.pl/ados-2

12.55-13.30 dyskusja

13.30-14.30 przerwa obiadowa

14.30-15.30 dr Aleksandra Jaworowska

Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera-3 (Leiter-3)

http://www.practest.com.pl/leiter-3-miedzynarodowa-wykonaniowa-skala-leitera-3

15.30-16.00   Przerwa kawowa

16.00-17.30 mgr Radosław Wujcik

Bateria kwestionariuszy służących do pomiaru ADHD (CONNERS 3),Zestaw kwestionariuszy do diagnozy depresji u dzieci i młodzieży (CDI 2), Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu (ASRS) http://www.practest.com.pl/conners-3, http://www.practest.com.pl/cdi-2-zestaw-kwestionariuszy-do-diagnozy-depresji-u-dzieci-i-mlodziezy, http://www.practest.com.pl/asrs-zestaw-kwestionariuszy-do-diagnozy-spektrum-autyzmu

17.30–18.00 Dyskusja i zakończenie konferencji

Osoby biorące udział w konferencji otrzymają zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo.

» XI edycja konferencja"W stronę zmian" 19-21.05.2017

Konferencja "W Stronę Zmian", która odbywać się będzie w dniach 19-21 maja, jest inna niż wszystkie- to zdecydowanie coś więcej niż ciekawe prelekcje poszerzające wiedzę teoretyczną w różnych dziedzinach.

 

Chcemy pokazać Wam jak korzystać z bogactw oferowanych przez setki badań i odkryć naukowych z zakresu psychologii, wcielając je w swoją codzienność. XI edycja będzie poświęcona w szczególności temu, by oswoić zmianę - zastanowić się nad swym nastawieniem wobec niej, a nawet nauczyć się działać tak, by sprzyjać tym dobrym i korzystnym zmianom.

"W stronę zmian" oferuje uczestnikom serię warsztatów w kilku zakresach tematycznych - tak, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Będzie o wzajemnym wpływie ciała i umysłu, wpływie społecznym, poruszymy też niezwykle aktualną kwestię mediów, stereotypów i tolerancji, ale i zajmiemy się uważnością oraz wskazówkami dla przyszłych psychologów.

 

 • Bądźcie także na bieżąco z harmonogramem i nowościami na naszym fp na facebooku: W Stronę Zmian

» Konferencja "Psychologia kliniczna w praktyce,dylematy i trudności w diagnozie i terapii" 8.05.2017

 

PSYCHOLOGIA KLINICZNA W PRAKTYCE

DYLEMATY I TRUDNOŚCI W DIAGNOZIE I TERAPII

 

Miejsce konferencji:

Kraków, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ,

sala nr 0.103

» VII Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa PSYCHODEBIUTY, 9-10 grudnia 2016

Koło Nauk Psychologicznych PRAGMA wraz z Instytutem Psychologii Stosowanej i Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego mają przyjemność zaprosić na VII edycję Konferencji PSYCHODEBIUTY. 9 grudnia odbędą się prezentacje Najlepszych Prac Magisterskich absolwentów Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wstęp podczas pierwszego dnia jest bezpłatny. 10 grudnia będziemy gościć przedstawicieli ośrodków psychologicznych z całej Polski, wówczas uczestników obowiązuje rejestracja wraz z opłatą. Gwarantujemy moc psychologicznych inspiracji i zapraszamy na naszą stronę internetową oraz fanpage na portalu Facebook.

» Konferencja "Coaching,tutoring,dialog motywujący w edukacji"15.10.2016

Instytut Psychologii Stosowanej oraz Małopolski niepubliczny Ośrodek Doskonalenie  Nauczycieli zapraszają na konferencję

COACHING, TUTORING, DIALOG MOTYWUJĄCY W EDUKACJI

Dnia 15 października 2016 w  godz. 9.00 - 16.00

Skuteczne motywowanie uczniów do rozwoju stanowi jedno z największych wyzwań w pracy nauczyciela. Celem konferencji jest sięgnięcie do nowoczesnych metod rozwojowych: Coachingu, Tutoringu oraz Dialogu Motywującego w poszukiwaniu narzędzi i źródeł inspiracji do skutecznego motywowania uczniów.

» "Psychologia pracy a nowy wymiar ekologii życia człowieka - I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa"

W dniach 25-27 listopada 2016 roku w Krakowie odbędzie się konferencja "Psychologia pracy a nowy wymiar ekologii życia człowieka - I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa", organizowana przez Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Psychologii Pracy i Organizacji.

Współcześnie wzrasta zainteresowanie tematyką ekologii, zaś świadomość ekologiczną budzi się już u małych dzieci, by kształtować od najmłodszych lat postawy dbałości o środowisko naturalne. Edukacja ekologiczna staje się coraz powszechniejsza/ Wzrastamy w coraz większej świadomości konsekwencji naszych działań na otaczający nas świat. Jesteśmy bardziej świadomi konieczności czynnych działań na rzecz ochrony środowiska. Bywa także, że ulegamy ekologicznej modzie, bardziej starannie zwracając uwagę na to co jemy, jak mieszkamy, w co się ubieramy i z jakich korzystamy kosmetyków.

» Jubileuszowa Konferencja 10-lecie Maltańskiego Centrum Pomocy

„Pomiędzy ideą a rzeczywistością – towarzyszenie rodzinie z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju zgodnie z koncepcją ICF”

organizowaną przez Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom
oraz Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Konferencja odbędzie się dnia 27 września 2016 roku w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ,
Kraków ul. Łojasiewicza 4, sala 0.103.

» Konferencja naukowa „ZaBaWa"Wokół wpływu społecznego"

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji naukowej „ZaBaWa. Wokół wpływu społecznego", która odbędzie się w dniach 13 – 14 maja 2016 roku w budynku  Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Łojasiewicza 4 w Krakowie.

Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia dotyczące wpływu społecznego pojawiające się na różnych płaszczyznach życia społecznego i dotyczy między innymi takich obszarów jak:

 •         Wpływ społeczny a poznanie społeczne
 •         Techniki wywierania wpływu w teorii i praktyce
 •         Wpływ społeczny w reklamie i marketingu
 •         Perswazja, manipulacja i kłamstwo
 •         Wpływ społeczny w miejscu pracy
 •         Wpływ społeczny w literaturze u sztuce
 •         Wywieranie wpływu w bliskich związkach
 •         Techniki wywierania wpływu w kontekście sądowym
 •         I inne

» Regionalna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. "Edukacja Włączająca"

Serdecznie zapraszamy na Regionalną Konferencję Naukowo-Szkoleniową  pt. „Edukacja Włączająca"
Konferencja odbędzie się w Krakowie dnia 24 września 2015r. w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 4 (Kampus UJ),  
w godz. 9:30 - 15:00.

 

Przedsięwzięcie jest adresowane do dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, psychologów, pedagogów pracujących z dzieckiem z niepełnosprawnością na terenie województwa małopolskiego oraz zainteresowanych rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Plan konferencji obejmuje część przewidzianą na wystąpienia zaproszonych gości, panel dyskusyjny oraz część warsztatową dla nauczycieli, dyrektorów szkół i przedstawicieli organów prowadzących szkoły.

więcej informacji

» II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna Zdrowie i Odporność Psychiczna.

Z przyjemnością zapraszamy wszystkich pracowników naukowych, doktorantów i studentów naszego instytutu do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej Zdrowie i Odporność Psychiczna, która odbędzie się 26 - 27 września 2014 r. na terenie Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

 

Celem naukowym konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami z obszaru psychologii zdrowia, medycyny, pedagogiki, filozofii oraz socjologii. Konfrontacja interdyscyplinarna posiada zawsze charakter stymulujący, w związku z tym liczymy na wymierne, naukowe efekty konferencji.

Podczas konferencji planowane są wykłady planarne z udziałem gości krajowych i zagranicznych, sesja panelowa, sesje tematyczne oraz plakatowe, warsztaty. Wybrane artykuły zostaną wydane w punktowanej monografii w języku angielskim w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową 
http://resilience-conf.wzks.uj.edu.pl/.

» Konferencja Interdyscyplinarna Człowiek Zalogowany 2014

Termin nadsyłania abstraktów zgodnie z formularzem, który pojawi się na stronie: 20.01.2014

Termin nadesłania informacji zwrotnych: 31.01.2014

Termin rejestracji uczestników biernych i dokonywania opłat konferencyjnych: 7.02.2014

Termin III konferencji: 28.02-2.03.2014

Więcej infromacji:

www

» Psychodebiuty - IV Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa

IV Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Psychodebiuty odbędzie się w dniach 6 – 7 grudnia 2013 r. Tak jak trzy poprzednie edycje, konferencja ma na celu promowanie pierwszych prób badawczych młodych adeptów psychologii oraz doktorantów. Misją konferencji jest stworzenie przestrzeni do dyskusji nad nowymi trendami w aktualnych badaniach oraz promowanie psychologii jako nauki.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Nowością IV edycji Psychodebiutów jest włączenie działającego dotychczas autonomicznie wydarzenia na Instytucie Psychologii Stosowanej UJ – Prezentacji Najlepszych Prac Magisterskich. Ta część konferencji jest adresowana głównie do studentów, którzy poszukują inspiracji do napisania własnej pracy, ale także do osób ogólnie zainteresowanych psychologią.

Psychodebiuty to także możliwość pogłębienia praktycznej wiedzy i umiejętności podczas uczestnictwa w warsztatach. Zajęcia te stanowią również okazję do zaprezentowania swoich umiejętności debiutującym trenerom, szkoleniowcom i warsztatowcom.

Czymże jest jednak uczeń bez mistrza? Ufając w nieprzecenioną relację mentorską, stwarzamy możliwość do obcowania z autorytetami w dziedzinie psychologii, zapraszając wybitnych naukowców do wygłoszenia wykładów plenarnych. Dzięki temu młodzi naukowcy mogą czerpać inspirację z pracy i dorobku osób o znacznie większym doświadczeniu.

Psychodebiuty to nie tylko przestrzeń naukowych dyskusji i wymiany poglądów. To także miejsce na integrację krakowskiego i ogólnopolskiego środowiska naukowego, płaszczyzna nawiązywania nowych znajomości i przyszłej owocnej współpracy naukowej.

Rejestracja
Czynna: 15 października – 18 listopada 2013 r.
Bierna: 15 października – 30 listopada 2013 r.

www

» W Stronę Zmian VI

W Stronę Zmian" to cykliczny projekt Koła Nauk Psychologicznych PRAGMA o statusie konferencji. W roku akademickim 2012/2013 został zorganizowany już po raz siódmy. Stanowi serię darmowych warsztatów i szkoleń przeznaczonych dla studentów wszystkich lat, kierunków i uczelni. Do tej pory we wszystkich zorganizowanych warsztatach wzięło udział ponad dwa tysiące osób.

Głównym celem przedsięwzięcia jest promocja psychologii stosowanej oraz pokazanie możliwości zastosowania jej dorobku w praktyce. Prowadzącymi warsztaty są wykładowcy akademiccy, profesjonalni trenerzy, terapeuci i oraz pozostali praktycy z obrębu nauk psychologicznych. 

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przede wszystkim studentów krakowskich uczelni, nie związanych na co dzień z zagadnieniami psychologii stosowanej. Udział w warsztatach stanowi świetną okazję do poszerzenia własnej wiedzy oraz zdobycia nowych umiejętności.

 

www

» Konferencja Interdyscyplinarna Człowiek Zalogowany 2013

» IV Konferencja naukowa: „Psychoanaliza i Psychoterapia wobec tajemnicy symptomu. Podstawy naukowe praktyki kliniczne"

Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej we współpracy z Instytutem Psychologii Stosowanej UJ, pod patronatem Polskiej Federacji Psychoterapii, organizuje IV Konferencję naukową: „Psychoanaliza i Psychoterapia wobec tajemnicy symptomu. Podstawy naukowe praktyki klinicznej". Konferencja odbędzie się 12-13 stycznia 2013 roku w auli Instytutu Psychologii Stosowanej UJ. Udział w konferencji zapowiedzieli psychoanalitycy z Francji i Polski, pracownicy naukowi UJ, psychoterapeuci z Polskiej Federacji Psychoterapii, praktycy kliniczni NPL, Gestalt, Psychoterapii Integratywnej, psychiatrzy. Zachęcamy Pracowników i Studentów do wzięcia udziału w konferencji. Wszelkie informacje dotyczące warunków uczestnictwa oraz zgłoszenia referatów znajdują się na stronie: www.4konferencjapp.psychoanaliza.com.pl

 

» Konferencja Interdyscyplinarna "Człowiek Zalogowany" 2012

"Człowiek zalogowany" to interdyscyplinarna konferencja, organizowana przez Instytut Psychologii Stosowanej UJ oraz Instytut Informatyki UJ. Mamy nadzieję, ze stanie się okazją do wymiany doświadczeń między naukowcami zajmującymi się badaniem funkcjonowania człowieka w Internecie oraz miejscem spotkania ludzi zainteresowanych tym tematem.

Proponowane obszary tematyczne:

 • Psychologiczne i socjologiczne aspekty Internetu
 • Etyczne aspekty funkcjonowania człowieka w wirtualnej rzeczywistości
 • Dziennikarstwo w Internecie
 • Marketing w sieci
 • Portale społecznościowe i technologie Web 2.0
 • Przestępstwa w sieci oraz aspekty prawne Internetu
 • Savoir-vivre w sieci
 • Wirtualna komunikacja
 • Internet jako środowisko pracy
 • Sieć jako facylitator wydarzeń społecznych i politycznych

UWAGA!

Dla osób, które chcą wygłosić referat lub zaprezentować poster termin rejestracji oraz nadesłania abstraktu upływa z dniem 6.12.2011 r.
Dla osób, które chcą biernie uczestniczyć w konferencji termin upływa 20.12.2011 r.

Termin opłat: 20 grudnia 2011 r.

Prezentacja nie powinna przekraczać 15 minut. Streszczenia (max. 1800 znaków) wystąpień i posterów prosimy wysyłać na adres:

człowiekzalogowany@gmail.com

Podczas konferencji przeprowadzona zostanie dyskusja panelowa dotycząca problemów etycznych pomocy psychologicznej udzielanej przez Internet. Będą w niej uczestniczyć m.in.: prof. dr hab. Bassam Aouil, prof. dr hab. Jan Hartman oraz prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska.

Po konferencji planowane jest wydanie monografii.

Udział w konferencji jest płatny.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie: www.czlowiekzalogowany.pl

 

Konferencja Interdyscyplinarna: "Człowiek Zalogowany"

 

» Druga Studencka Konferencja Naukowa

Termin

16.04.2011

Koordynator główny

Malwina Perz

Opis

Sekcja Seksuologii Koła Nauk PsychologicznychPRAGMA  organizuje Drugą Studencką Konferencję Naukową podejmującą problematykę mechanizmów przestępczości oraz psychologicznych aspektów seksualności.Wydarzenie to odbędzie się 16 kwietnia w Instytucie Psychologii Stosowanej w Krakowie.

Celem tego spotkania naukowegojest zapewnienie możliwości podzielenia się swoimi doświadczeniami i poglądami oraz uczenie się z  osiągnięć naukowych i praktycznych dotyczących różnorodnych aspektów seksualności a także mechanizmów przestępczości. Pragniemy także zintegrować środowisko naukowe oraz studentów i stworzyć płaszczyznę współpracy.

Część I: Seksualność człowieka

 • Granice normy i patologii seksualnej,
 • Biologiczne i psychofizjologiczne podstawy seksualności człowieka,
 • Specyfika rozwoju psychoseksualnego,
 • Mniejszości seksualne,
 • Etiologia, diagnoza i psychoterapia zaburzeń seksualnych,
 • Terapia sprawców i ofiar przestępstw oraz nadużyć seksualnych,
 • Seksualność w kontekście przemian społecznych, obyczajowych i historycznych.

Część II: Mechanizmy przestępczości

 • Charakterystyka przestępczości w Polsce i na świecie,
 • Psychologiczne, społeczne i biologiczne uwarunkowania zachowań dewiacyjnych,
 • Przestępstwa na tle seksualnym,
 • Przestępczość nieletnich i młodocianych,
 • Dewiacyjne zachowania zbiorowe,
 • Massmedia jako czynnik patologizujący,
 • Instytucje wymiaru sprawiedliwości oraz instytucje penitencjarne,
 • Psychologia zeznań świadków,
 • Metody zapobiegania przestępczości,
 • Kryminologia,
 • Wiktymologia.

» Psychodebiuty – I Konferencja Naukowa Studentów Psychologii

Termin

01.04.2011

Koordynatorzy

Agata Ubik, Magdalena Gawłowska

Opis

Ideą konferencji jest integracja środowiska naukowego studentów oraz umożliwienie im prezentacji własnych projektów badawczych. Na konferencji będą prezentowane najlepsze prace z różnych dziedzin psychologii stosowanej.

Program

Sala 0.105

 • 7:55 - 8:15 rejestracja uczestników
 • 8:15 otwarcie konferencji
 • 8:20 przywitanie uczestników konferencji przez dyrektora IPS UJ
 • 8:25- 8:55 dr hab. Józef Maciuszek - wykład inauguracyjny
 • 8:55 - 9:05 Agata Ubik - Psychologia w XXI w.
 • 9:05 - 11:05 Sesja: Psychologia a biznes
  • Przerwa kawowa: ok. 10:05
  • Elżbieta Szpakiewicz "Mediacja jest taka, jaki jest mediator"– ale jaki powinien on być?
  • Martyna Górska Storytelling w budowaniu marki, czyli narracja wizualna i werbalna w reklamie.
  • Katarzyna Mazur Psychologiczne i ekonomiczne spojrzenie na fenomen rynków predykcyjnych.
  • Ewelina Bondyra Psychologiczne konsekwencje atypowych form zatrudnienia na przykładzie freelancingu
  • Patrycja Siemiginowska Relacja praca/rodzina a komunikacja małżeńska i zadowolenie z pracy u pracowników zmianowych
  • Joanna Olter, Ewelina Knol Nie wypalić się jak supernowa – zależności między poczuciem kontroli, poziomem wynagrodzenia, a wypaleniem zawodowym kobiet
  • Adrianna Siebers Zaangażowanie w pracę zawodową a satysfakcja z życia u pracowników naukowych
  • Joanna Kołodziejczyk, Nina Skrzypska Psychologia a projektowanie przestrzeni miejskiej. Publiczna przestrzeń Poznania wobec potrzeb seniorów.
  • Przerwa śniadaniowa: 11:05 – 11:30

Sala 0.104

 • 11:30-12:25: Sesja „Psychologia sądowa"
  • Judyta Gutowska Efektywność pracy teatrem z pacjentami detencyjnymi
  • Magdalena Filipiak Wysłuchanie dziecka w sprawie rodzinnej i opiekuńczej
  • Tomasz Burdzik Etyczne aspekty pracy biegłego psychologa sądowego
  • Anna Bąk Facebooku oddaj moje życie! - czyli o aktywności użytkowników portali społecznościowych
 • 12:30 – 14:30: Sesja „Psychologia społeczna"
  • Joanna Garlicka, Paulina Poinc, Mateusz Blukacz Wzajemność niebezpośrednia odgórna w diadach heteroseksualnych
  • Kamil Chrustowski Wpływ emblematu „gest błagalny" na uległość wobec prośby Anna Bąk Facebooku oddaj moje życie! - czyli o aktywności użytkowników portali społecznościowych
  • Grzegorz Kozubowski Czy jeżeli odpowiesz „tak" na moje pytanie to później zgodzisz się na moją prośbę?
  • Natalia Lisińska Czy bogaty znaczy samolubny?-Dyskontowanie społeczne u osób o odmiennym poziomie zasobności

Sala 0.105

 • 11:30 – 15:20: Sesja „Psychoterapia, psychologia zdrowia, psychologia kliniczna"
  • Przerwa kawowa- ok. 12:30 i 14:30
  • Marcin Rzeczkowski Osoby transseksualne – praca z ciałem
  • Renata Hamiga Nieśmiałość a obraz siebie u młodzieży licealnej
  • Paulina Sulima, Katarzyna Stawiarska Lęk jako determianta zagłębienia się w Rzeczywistość Wirtualną
  • Agata Pasikowska Zmiana wizerunku własnej osoby pod wpływem gry internetowej
  • Magdalena Kossowska Ocena trafności wybranych metod kwestionariuszowych w diagnozie nasilenia depresji
  • Krzysztof Dyga Coś tu nie Grof, czyli próba odnalezienia miejsca czeskiego psychiatry we współczesnej psychologii.
  • Krzysztof Górawski, Katarzyna Ilska, Agnieszka Ługowska, Jakub Więcław Integracja pełno- i niepełnosprawnej młodzieży poprzez kulturę
  • Joanna Tomczak Projekt ‘BZZZ...' jako przykład dobrej praktyki w ramach współczesnej psychiatrii środowiskowej
  • Monika Sobolewska Wpływ poziomu inteligencji emocjonalnej na skalę przejawianej agresji u adolescentów
  • Paulina Gołaska Trening rozpoznawania emocji a inteligencja emocjonalna osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Anna Strzelczak Vulvodynia – wyzwanie dla psychologów w terapii zaburzeń seksualnych.
  • Monika Guzewicz Znaczenie relacji rówieśniczych w rozwoju osobowości u dzieci w wieku przedszkolnym
 • 15:20 – 15:50: przerwa obiadowa
 • 15:50 – 17:50: Sesja – „Psychologia a życie"
  • Maciej Jaśkowski, Marta Wojtulewicz Słyszenie oczami
  • Mateusz Kruszyński Czytanie myśli w praktyce
  • Marta Bociąga, Martyna Chudzik, Mateusz Blukacz,Katarzyna Doniec, Alicja Drapała Związek temperamentu i swobody seksualnej w zależności od narodowości badany wśród Polaków, Włochów i Portugalczków
  • Katarzyna Giertuga, Agata Tarabańska, Olga Matysiak Wpływ kofeiny oraz placebo na zmiany aktywności mózgu i pobudzenie autonomicznego układu nerwowego
  • Roksana Kosmala, Paulina Polek, Anna Walewska Uwaga (a) zapach
  • Mateusz Włodek, Jakub Kalinowski Wykorzystanie teorii psychologicznych w polskim sporcie
  • Donata Liberacka Jak działa mózg na dopalaczach?
  • Anna Pankiewicz Subiektywne poczucie trwania utworu muzycznego w zależności od tempa utworu i preferencji muzycznych odbiorcy
 • 17:50-17:55 – przerwa kawowa
 • 17:55 – zakończenie konferencji, rozdanie nagród za najlepsze prace

» W Stronę Zmian V

Koordynator główny

Patrycja Siemiginowska

Komitet organizacyjny

 • Paulina Blass,
 • Patrycja Filak,
 • Joanna Garlicka,
 • Mateusz Jakubiak,
 • Magdalena Madej,
 • Katarzyna Michalczyk,
 • Kaja Motylska,
 • Aleksandra Pajestka,
 • Malwina Perz,
 • Paulina Poinc,
 • Patrycja Siemiginowska.

Opis

Piąta, jubileuszowa edycja warsztatów okazała się rekordowa zarówno jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych warsztatów, frekwencję jak i promocję medialną. Odbyło się 38 warsztatów oraz 12 sesji coachingowych; w projekcie uczestniczyło ponad 500 uczestników.

Edycja ta współorganizowana była wraz z Instytutem Psychologii Stosowanej.

Honorowy patronat nad projektem objął Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Karol Musioł oraz Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ Patronował nam również UJ Samorząd Studentów UJ.

Partnerami W Stronę Zmian V zostali: firma szkoleniowa Neraida, Biuro Karier UJ  oraz Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Medialnie wsparli nas Magazyn psychologiczny Charaktery, rozgłośnia akademicka Radiofonia, Miesięcznik Studencki Manko oraz telewizja studencka Przystanek Student

Program

WARSZATY W SOBOTĘ, 12.03.2011

 • 9.00-12.00 dr ANITA CAŁEK CZYTAJ SZYBKO I SKUTECZNIE! AKTYWNE CZYTANIE W PRACY NAUKOWEJ (CZ.I)
 • 9.30-12.30 KRZYSZTOF GRYGIER KŁOPOTY Z EMISJĄ GŁOSU
 • 9.30-13.30 ANDRZEJ JANKOWSKI MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W MAŁEJ I ŚREDNIEJ FIRMIE
 • 9.30-12.30 KUBA PIERSIAK CO SOBIE LUDZIE POMYŚLĄ? INTELIGENCJA EMOCJONALNA W PRAKTYCE
 • 9.30-12.30 dr ZBIGNIEW ŻARCZYŃSKI MOC PERSWAZYJNA KOMUNIKATÓW WERBALNYCH I NIEWERBALNYCH
 • 9.30-13.30 UEK WARSZTAT Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - ROZGRYWKA SYMULACYJNEJ GRY CASHFLOW
 • 10.00-13.00 JOANNA GAJDA WSTĘP DO EWALUACJI - JAK I PO CO? - WERYFIKACJA WYZNACZONYCH CELÓW
 • 10.00-14.00 ALICJA WILKOSZ-NAWARA AUTOPREZENTACJA W TRAKCIE ROZMOWY REKRUTACYJNEJ
 • 10.00-14.15 mgr ANNA NAŚCISZEWSKA SZTUKA AUTOPREZENTACJI - KREOWANIE WŁASNEGO WIZERUNKU PODCZAS ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
 • 12.30-16.30 dr BARBARA MARCZYŃSKA GIN Z TONIKIEM CZYLI O WPROWADZANIU ZMIAN W ORGANIZACJI
 • 13.00-17.00 IRENA CZUSZ WPROWADZENIE DO ARTETERAPII - ZAJĘCIA PLASTYCZNE
 • 13.30-17.30 JACEK PODSKARBI SOCJOTERAPIA I PSYCHOZA - PRÓBA UJĘCIA PSYCHODYNAMICZNEGO
 • 14.00-17.00 MIRA MARCINÓW WPROWADZENIE DO TERAPII TAŃCEM (CHOREOTERAPII)
 • 14.00-17.00 KAMIL CYGANIK MÓZG DO ATAKU! CZYLI JAK WYKORZYSTAĆ SWÓJ POTENCJAŁ W UCZENIU SIĘ
 • 14.15-17.15 ŁUKASZ SMOGOROWSKI OBSZAR DZIAŁAŃ DORADCY ZAWODOWEGO
 • 14.30-18.30 PIOTR KOCHANEK BEHAVITALK - SZTUKA ROZMOWY BEZ KONFLIKTÓW
 • 14.30-18.30 dr DOROTA KRZEMIONKA-BRUZDA KORZYŚCI Z KONFLIKTU - SZTUKA NEGOCJACJI
 • 16.00-20.15 dr WIESŁAWA KASZOWICZ CZY WYSTARCZY BYĆ INTELIGENTNYM?
 • 17.30-20.00 ALEKSANDRA CHODASZ, AGNIESZKA MAJEWSKA METODA DRAMY STOSOWANEJ
 • 18.15-20.30 dr PIOTR SŁOWIK ELEMENTY WIZUALIZACJI I RELAKSACJI W PRACY GRUPOWEJ
 • 10-10:50, 11-11:50, 12:00-12:50, 13-13:50, 15-15:50, 16-16:50, 17-17:50 MICHAŁ STOLARCZYK COACHING (SESJE INDYWIDUALNE)

WARSZTATY W NIEDZIELĘ, 13.03.2011

 • 9.00-12.00 dr ANITA CAŁEK CZYTAJ SZYBKO I SKUTECZNIE! AKTYWNE CZYTANIE W PRACY NAUKOWEJ (CZ.II)
 • 9.00-13.00 ANDRZEJ SZULC SZTUKA KORZYSTANIA Z PUSTKI, CZYLI PRAKTYCZNA PREZENTACJA ZASTOSOWANIA METODY FENOMENOLOGICZNEJ W PSYCHOTERAPII GESTALT
 • 9.00-14.00 KATARZYNA KIEROŃSKA, HELENA KOTULA ARCHIPELAG TWÓRCZOŚCI
 • 9.30-12.30 TOMASZ CYROL NEGOCJACJE I MEDIACJE - SZANSA NA KOMUNIKACJĘ STRON
 • 9.30-12.30 mgr WOJCIECH SROKA EROTYCZNA FORMA NIENAWIŚCI. PERWERSJE SEKSUALNE W UJĘCIU PSYCHODYNAMICZNYM
 • 9.30-13.00 dr KRYSTYNA GOLONKA KULTURA ORGANIZACYJNA - METODY ANALIZY I KSZTAŁTOWANIA KULTURY W ORGANIZACJI
 • 10.00-13.00 ALICJA BANCER WYWIAD SEKSUOLOGICZNY
 • 10.00-13.00 MARCIN KRUKAR "BLASKI I CIENIE ZAWODU TRENERA" - CZYLI O TYM KTO TO JEST TRENER I CO TO JEST SZKOLENIE
 • 10.00-13.00 dr BOŻENA GULLA PSYCHOTERAPIA CHORYCH SOMATYCZNIE
 • 10.00-13.30 VIKTORIYA TRUDNOWSKA COACHING JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU OSOBISTEGO
 • 13.00-17.00 DOROTA NAWROTEK ZAPAMIĘTUJ SKUTECZNIE! TECHNIKI PAMIĘCIOWE W PIGUŁCE
 • 13.00-18.00 dr JOANNA TRZÓPEK PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA C.G.JUNGA: W POSZUKIWANIU CAŁKOWITOŚCI
 • 13.30-16.30 mgr EDYTA BIERNACKA PSYCHOTERAPEUTA JAKO TWÓRCA PRZENIESIENIA. PSYCHOTERAPIA PSYCHOANALITYCZNA W TERAPII ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI
 • 13.30-17.30 MONIKA STARZYK SZCZĘŚCIE W OŁÓWKU: NAWYKI MYŚLOWE A JAKOŚĆ CODZIENNEGO ŻYCIA
 • 14.00-17.00 JUDYTA GUTOWSKA PŁEĆ PRACUJĄCA - O RÓŻNICACH MIĘDZYPŁCIOWYCH W FUNKCJONOWANIU ZAWODOWYM
 • 14.00-18.00 OLGA FREY ALCHEMIA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ
 • 14.00-18.00 PAULINA WÓJCIAK PUŁAPKI W REKRUTACJI A TRAFNOŚĆ OCENY KANDYDATA
 • 14.30-19.30 TOMASZ MANUGIEWICZ PROWADZENIE PROJEKTÓW OPARTYCH O METODY AGILE PROJECT MANAGEMENT
 • 15.00-18.00 ALICJA BANCER SEKSUALNOŚĆ DZIECI I MŁODZIEŻY
 • 10-10:50, 11-11:50, 12-12:50, 14-14:50, 15-15:50, 16-16:50 STOLARCZYK MICHAŁ COACHING (SESJE INDYWIDUALNE)

» Prezentacja Prac Magisterskich z r.a. 2009/2010

Termin

10.12.2010

Koordynator główny

Agata Ubik

Program

Sala 0.310

 • 9.00 – 9.30 Rozpoczęcie konferencji
 • 9.30 – 9.45 Forma reprezentacji wiedzy niejawnej: abstrakcyjna czy specyficzna? Anna Anzulewicz
 • 9.45 – 10.00 Konsekwencje psychologiczne pisania blogów internetowych a wymiar empatii Monika Ciechanowicz
 • 10.00 – 10.15 Gotowość do zadawania cierpienia w świecie gry komputerowej: tożsamość i rola społeczna w rzeczywistości wirtualnej Mateusz Woźniak
 • 10.15 – 10.30 Tożsamość moralna w kontekście atrybucji przyczyn zachowań niemoralnych i lęku Ewa Szumowska
 • 10.30 – 10.45 Wpływ aktywizacji sumienia oraz empatii na podejmowanie decyzji Beata Słoniewska
 • 10.45 – 11.05 DYSKUSJA
 • 11.05 – 11.25 PRZERWA KAWOWA
 • 11.25 – 11.40 Perspektywy postrzegania czasu a jakość komunikacji i bliskość w związkach partnerskich Koleta Miernik
 • 11.40 – 11.55 Wzajemne dopasowanie pracy i rodziny, poczucie lęku i depresyjność u matek pracujących zawodowo Gabriela Sułowska
 • 11.55 – 12.10 Chronotyp i typ okołodobowy, a nastrój depresyjny i zmęczenie chroniczne u młodzieży szkolnej Iwona Woźniak
 • 12.10 – 12.25 Niedobór snu a zmęczenie chroniczne i poziom aktywacji w grupie młodych kobiet Agnieszka Wojtkowiak
 • 12.25 – 12.40 Badanie skuteczności metody neurofeedback w podnoszeniu poziomu kreatywności. Wpływ treningu na nastrój, poziom lęku oraz reakcje fizjologiczne Maciej Wojcikiewicz
 • 12.40 – 12.55 Zależne od genotypu długotrwałe konsekwencje traumatycznego stresu-badanie czterech wsobnych typów myszy w zwierzęcym modelu PTSD Klaudia Szklarczyk
 • 12.55 – 13.15 DYSKUSJA
 • 13.15 – 14.15 PRZERWA OBIADOWA

Sala 2.113

 • 14.15 – 14.30 Umieranie egzystencji. Analiza wybranych wątków tanatopsychologicznych Paulina Grela
 • 14.30 – 14.45 Dysonans poznawczy między świadomością własnej choroby a motywacją do jej zwalczania Magdalena Pikulska
 • 14.45 - -15.00 Wpływ sprawowania opieki nad dzieckiem autystycznym na jakość psychologicznego funkcjonowania rodziców Agata Siedliska
 • 15.00 – 15.15 Eksperymentalna weryfikacja „efektu Mozarta". Badanie współzależności pomiędzy percepcją muzyki Mozarta a zdolnościami rozumowania przestrzennego na przykładzie uczniów szkół średnich muzycznych i ogólnokształcących Magdalena Kierszka
 • 15.15 – 15.30 Inteligencja emocjonalna a zaburzenia depresyjne w kontekście terapii prowadzonej w modelu integracyjnym Artemi Skalińska
 • 15.30 – 15.45 Stres w pracy strażaka a wsparcie ze strony rodziny Małgorzata Podsiadło-Dyczko
 • 15.45 – 16.00 Satysfakcja z pracy menedżera zespołu handlowego w relacji do satysfakcji z pracy podległych mu pracowników Marta Fiech
 • 16.00 – 16.20 DYSKUSJA
 • 16.20 – 16.40 PRZERWA KAWOWA
 • 16.40 – 16.55 Tożsamość narracyjna kobiet z zaburzeniami depresyjnymi Katarzyna Gacek
 • 16.55 – 17.10 Analiza autonarracji pacjentów z zaburzeniem osobowości typu borderline w świetle modeli konfliktu i deficytu Martyna Stanios
 • 17.10 – 17.25 Osobowościowe korelaty przynależności do młodzieżówek partyjnych Ewa Kowalska
 • 17.25 – 17.40 Wybrane cechy osobowości a płeć psychologiczna na podstawie badań dorastających chłopców Aleksandra Dindorf
 • 17.40 – 17.55 Religijność a funkcjonowanie seksualne heteroseksualnych kobiet w okresie wczesnej dorosłości Alicja Bancer
 • 17.55 – 18.15 DYSKUSJA
 • 18.15 – 18.30 Zakończenie konferencji

» W Stronę Zmian IV

Termin

29-30.05.2010

Koordynator główny

Paulina Poinc

Liczba uczestników

121 osób

Opis

29 i 30 maja odbyła się kolejna, czwarta edycja cyklicznego projektu Koła Nauk Psychologicznych PRAGMA "W Stronę Zmian". Podczas dwudniowej serii warsztatów i szkoleń zrealizowano 16 warsztatów z dziedziny psychologii i nauk pokrewnych dla studentów wszystkich kierunków, lat i uczelni.

Warsztaty odbywające się w czasie konferencji:

 • Coaching kariery Prowadząca: dr Beata Świeży
 • Emisja głosu Prowadząca: mgr Aneta Kotowicz
 • Hipnoza jako narzędzie komunikacji Prowadzący: Michał Paruzel
 • Jak pracuje seksuolog Prowadząca: Alicja Bancer
 • Kim zostanę, kiedy dorosnę? Prowadzące: mgr Alicja Gierat, mgr Magdalena Jędrzejczyk
 • Kompas na drogę do zmiany Prowadząca: mgr Marta Rzezak
 • Oto rodzi się moc! Wartość zasobów w ludziach Prowadząca: mgr Dominika Winnikow
 • Rozmowa biznesowa Prowadzący: Tomasz Bereza, Kamila Kępińska
 • Stres pod kontrolą Prowadzący: Kuba Piersiak
 • Sztuka negocjacji Prowadzący: Tomasz Bereza, Natalia Kacica
 • Trening twórczości Prowadząca: dr Iwona Sikorska
 • Warsztat kompetencji międzykulturowych Prowadzące: Aleksandra Chlipała, Urszula Rogowska
 • Zarządzanie czasem w kontekście poprawy efektywności własnej Prowadząca: Paulina Wójciak
 • Zarządzanie projektami z wykorzystaniem metodyki scrum Prowadzący: Tomasz Manugiewicz
 • Zmiana - dobrodziejstwo czy przekleństwo? Prowadząca: Anna Siudut

» Pierwsza Studencka Sesja Naukowa

Termin

24.04.2010

Koordynator

Alicja Bancer

Opis

Celem tego spotkania naukowego było zapewnienie możliwości podzielenia się swoimi doświadczeniami i poglądami oraz uczenia się z  osiągnięć naukowych  i praktycznych na temat zrozumienia różnorodnych aspektów seksualności a także mechanizmów przestępczości. Podjęte tematy prezentowane były przez jak grupę osób z różnymi stanowiskami teoretycznymi, badawczymi i praktycznymi.

Patronat Honorowy: Dyrektor Instytutu Psychologii Stosowanej UJ – dr hab. Józef Maciuszek

Komitet Naukowy: dr Bożena Gulla, dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk, dr Przemysław Piotrowski, dr Piotr Słowik

Aktualnie przygotowywana jest publikacja pokonferencyjna.

Liczba uczestników

60 osób.

Program

 • 10.00 – 10.20 - Otwarcie konferencji – dr hab. Józef Maciuszek, dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
 • 10.20 – 11.00 - Nieoczywistość motywacji. Przestępstwa rozbójnicze w świetle wybranych teorii kryminologicznych – dr Przemysław Piotrowski
 • 11.00 – 11.45 - Rozwój seksualności oraz orientacji seksualnej w teorii i terapii proponowanej przez Berta Hellingera – mgr Marzena Rusanowska
 • 11.45 – 12.00 przerwa
 • 12.00 – 13.45 I sesja referatowa
  • Przestępstwa na tle seksualnym – przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności - Anna Skórka, Katarzyna Konopka
  • Pozytywna pedofilia - Koryna Lewandowska
  • Charakterystyka ofiar przestępstwa zgwałcenia - Joanna Sawicka
  • Gwałty naprawcze w RPA jako manifestacja męskiej dominacji - Katarzyna Zwołak
  • Uprzedzenia- jak je zwalczać? - Aleksandra Niemyska
  • Prawne i psychologiczne aspekty niepoczytalności - Alicja Bancer
 • 13.45 – 14.45 - przerwa obiadowa
 • 14.45 – 16.00 - II sesja referatowa
  • Kochanego ciała nigdy za wiele. Feedersi – wielbiciele grubych kobiet czy niebezpieczni manipulatorzy? - Magdalena Smutek
  • Asfiksja autoerotyczna - Agata Ubik
  • „Czarna Triada" osobowości a funkcjonowanie seksualne - Joanna Pilarczyk
  • Samoocena a inicjacja seksualna nastolatków - Anna Papież, Aleksandra Potysz, Elżbieta Rutkiewicz, Natalia Shelest
  • 300 pytań z życia seksualnego – specyfika metodologii badań Alfreda C.Kinseya - Tomasz Zawadzki
 • 16.00 – 16.20 - /Zakończenie i podsumowanie konferencji

» Seksualność człowieka w kulturze, nauce i terapii 2010

Termin

19-20.03.2010

Koordynatorzy

 • Koło Nauk Psychologicznych Pragma,
 • Sekcja Kliniczna "Klips" Koła Studentów Psychologii UJ
 • Koło Seksuologii UŚ

Opis

Konferencja miała charakter naukowo-szkoleniowy, zaś jej program obejmował zarówno wykłady zaproszonych Gości – wybitnych specjalistów w zakresie seksualności człowieka, otwarte sesje referatowe i posterowe, w trakcie których autorzy wyłonionych przez Komitet Naukowy zgłoszeń konferencyjnych prezentowali wyniki badań własnych oraz liczne zajęcia warsztatowe prowadzone przez psychologów praktyków podejmujących w swojej pracy problematykę seksualności człowieka.

W trakcie konferencji seksualność człowieka została ujęta w trzech globalnych perspektywach: kulturowej/kulturoznawczej, naukowej/badawczej oraz terapeutycznej/praktycznej. Szczególnie interesujące nas zagadnienia to:

 • seksualność w biegu życia ludzkiego, rozwój seksualny człowieka,
 • historia naukowych [w szczególności psychologicznych] badań nad seksualnością,
 • mniejszości seksualne,
 • seksualność a płeć,
 • diagnoza, profilaktyka i terapia zaburzeń
 • terapia sprawcow i ofiar przestępstw oraz nadużyć seksualnych,
 • seksualność osob niepełnosprawnych,
 • pogranicza normy i patologii w seksuologii,
 • seksualność w kontekście przemian społecznych, obyczajowych i historycznych,
 • przedstawienia seksualności w mediach i sztuce.

Konferencja otrzymała certyfikację Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Liczba uczestników

300 osób

Program

19 marca 2010 roku

 • 09.00 Rejestracja uczestników
 • 10.00 - 10.20
  • Powitanie gości – dr Grzegorz Iniewicz i mgr Magalena Mijas
  • Otwarcie konferencji: prof. dr hab. Maria Flis, dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ, dr hab. Zbigniew Spendel
 • 10.20 - 12.35 Wykłady plenarne zaproszonych gości
 • 10.20 – 11.05 Prof. dr hab. Maria Beisert „Terapia zaburzeń seksualnych"
 • 11.05 – 11.50 Prof. dr hab. Zdzisława Piątek „Seksualność - spojrzenie z perspektywy ewolucyjnej"
 • 11.50 – 12.35 dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ, „Badania nad seksualnością Polaków"
 • 12.35 - 13.10 przerwa kawowa
 • 13.00 - 14.30 I sesja referatowa
  • Sesja 1A
   Seksualność w wybranych kontekstach kulturowych i historycznych
  • Seksualność w biegu życia
  • dr Monika Bogdanowska „Seks i filologia" mgr Filip Szumski, mgr Maria Małkiewicz, mgr Małgorzata Remlein „Wczesnodziecięce doświadczenia jako predyktor satysfakcji seksualnej osób dorosłych"
  • Marcin Czajkowski „Stanisław Kurkiewicz, doktor płciownik" Monika Marczak „Seksualność dziewcząt i chłopców wczoraj i dziś"
  • mgr Michał Żebrowski „Wibrator – historia prawdziwa: od zakazu do nakazu" mgr Aleksandra Chodecka „Seksualność kobiet - kluczowe momenty na linii rozwoju"
  • mgr Volga Yerafeyenka „ZSRR. Seks, którego nie było" mgr Małgorzata Rutkowska, Katarzyna Kolibabska "„Seks i (nie)stłumienie w społeczności seniorów"
  • Tomasz Burdzik „Seks z kreskówki hentai jako wyraz seksualnych pragnień Japończyków" dr Małgorzata Hołda „Treści seksualne w marzeniach sennych"
 • 14.30-15.30 przerwa obiadowa
 • 15.30-17.00 II sesja referatowa
  • Sesja 2A
   Seksualność a media
  • Seksualność w kontekście psychopatologicznym
  • mgr Agnieszka Osińska „Cywilizacja Porno Ad. Ciało i płeć w reklamie" mgr Mira Marcinów „Seksualność człowieka we wczesnych polskich koncepcjach psychopatologicznych"
  • Małgorzata Sztylińska „Próba analizy erotyzacji i pornografizacji mediów na przykładzie programów rozrywkowych w stacji MTV" mgr Aneta Hanusiak „Transwestytyzm – zaburzenie, parafilia, preferencja; różnicowanie i diagnoza, terapia? Przypadek X"
  • mgr Aleksandra Jaszczak „Cyberedukacja seksualna. Różnice indywidualne wśród użytkowników Internetu" Monika Filarowska „Po drugiej stronie lustra – czyli dramat współuzależnienia od seksu"
  • mgr Bartosz Kosiński „E-sexing: zjawiska emanacji seksualności, cielesności i konsumpcja związków w światach wirtualnych" mgr Anna Roszyk „Subsystem małżeński w rodzinie z problemem kazirodztwa"
  • lek. med. Agata Leśnicka „Cyberseks na polskojęzycznych czatach erotycznych – anonimowa ankieta" mgr Anna Kołodziej „Sadyzm i masochizm w bliskich związkach interpersonalnych"
 • 17.00-17.30 przerwa kawowa
 • 17.30-19.00 III sesja referatowa
  • Sesja 3A
   Seksualności w mniejszości, Seksualność poza granicami prawa
  • Kamila Kolebacz „Od homoseksualnego pożądania do biseksualnej koncepcji ciała. Rozważania nad tożsamością seksualną na tle feministycznych koncepcji płci" Wojciech Ciszewski, Ewa Matejkowska „Penalizacja zachowań seksualnych w polskim kodeksie karnym"
  • mgr Magdalena Mijas „Brak orientacji czy orientacja braku? Kilka kontrowersji wokół kategorii aseksualności" Marcin Demczuk „Kazirodztwo"
  • Katarzyna Salwa „Dyskurs medialny w Polsce i w Szwecji dotyczący mniejszości homoseksualnych na przykładzie artykułów z prasy ogólnokrajowej" Marcelina Westphal „Dziewczynki tego nie robią..? czyli kobieta jako sprawca wykorzystania seksualnego dziecka"
  • Ewa Sasimowska „Czy Bi? – historia i naukowe ujęcie (bi)seksualności" Anna Ratecka „Przemoc wobec kobiet czy praca? Dyskursy prostytucji a poglądy na seksualność człowieka"
  • Edyta Charzyńska, Monika Żaba „Opinia polskich i niemieckich studentów dotycząca osób homoseksualnych – badanie pilotażowe" mgr Konrad Wierzbicki „Sprawcy przestępstw seksualnych w obliczu mało skutecznej efektywności oddziaływań penitencjarnych na przykładzie Zakładu Karnego w Chełmie"
 • 12.00-16.00: Sesja posterowa
  • Nazwisko autora/ów oraz Tytuł prezentacji
  • Monika Filarowska, Adrian Ziółkowski „Uzależnienie od seksu – zachowania, myśli i uczucia związane z aktywnością seksualną wśród przedstawicieli polskiej wspólnoty SLAA"
  • Agata Kaźmierska, Katarzyna Peichert, Agata Petrych „Kobiety jako sprawczynie seksualnego wykorzystania dziecka – analiza zjawiska"
  • mgr Paweł Marcinkiewicz „Charakterystyka psychologiczna sprawców seryjnych przestępstw seksualnych"
  • Marta Rynda, Daria Syrecka, Kamila Mikołajewska „Styl przywiązania a zachowania seksualne młodych dorosłych"
  • mgr Justyna Grudzień „Białe małżeństwo – problematyka seksualności małżonków"
  • Marcin Moroń „Neurobiologia emocjonalnych systemów pożądania, miłości romantycznej i przywiązania w związkach seksualnych"
  • Edyta Charzyńska „Seksualność kobiet z zaburzeniami odżywiania"
  • mgr Karolina Kossakowska-Petrycka, mgr Marta Kucharska, mgr Karolina Janicka „Seksualność a ciąża widziane oczami kobiet"
  • lek. med. Agata Leśnicka „Funkcjonowanie seksualne kobiet korzystających z czatów erotycznych"
  • mgr Danuta Lewandowska, mgr Natalia Gniadek „Inicjacja seksualna oraz jej wpływ na dalsze życie seksualne studentek - doniesienia z badań własnych"
  • mgr Anna Furtak „Seksualność współczesnych Polek. Perspektywa socjologiczna"
  • Adrian Ziółkowski „Kulturowe i społeczne wzorce seksualności a seksualna kompulsywność"
  • mgr Ewelina Ciaputa „Seksualność w szponach patriarchatu czy seksualność wyzwolona?"
  • mgr Małgorzata Chęcińska „Ciało z podtekstem"
  • mgr Mariola Paruzel „Wartość seksualności z perspektywy filozoficznej"
  • Dagna Kocur, Sylwia Wacławik „Seks rytualny"
  • Alicja Bancer „Stereotypy i mity seksualne"
  • mgr Emilian Prałat „Hermaphroditos – rzeczywisty mit"
  • Agnieszka Rak „Hentai – pornografia czy sztuka? Japońskie stereotypy seksualne"
  • mgr Małgorzata Wielgosz „Od niewinności do demona płci. Seksualne transformacje w „Dziejach grzechu" Stefana Żeromskiego"
  • Ewa Sasimowska „John B. Watson – pionier seksuologii? Tajemnica badań seksuologicznych wielkiego behawiorysty"
  • Kamila Grochowska „Homofob czy Homofil? Uprzedzenia i dyskryminacja mniejszości seksualnych. Przegląd badań"

20 marca 2010 roku

 • 09.00 rejestracja uczestników
 • 09.30-12.00 pierwsza tura warsztatów
  • Nazwisko prowadzącego/prowadzących Tytuł warsztatu
  • dr Katarzyna Bojarska „People are straight until they are not – o rozwoju nieheteroseksualnych tożsamości" cz. 1
  • dr Zofia Radzikowska „Życie rodzinne z perspektywy religijnej tradycji żydowskiej"
  • dr n. med. Jadwiga Piątek „Interwencja kryzysowa w sytuacjach przemocy seksualnej"
  • dr Bogusława Piasecka „Seksualność w systemowej terapii par"
  • mgr Zbigniew Jabłoński „Fetysze w świetle normy i patologii seksualnej"
  • mgr Magdalena Palkij „Wędrówka płci"
  • dr Agnieszka Roszkowska "Pomoc psychologiczna dziecku wykorzystanemu seksualnie"
  • mgr Małgorzata Rutkowska, Katarzyna Kolibabska „Tożsamość seksualna i granice osobiste w prowadzeniu badań społecznych"
  • mgr Rafał Rutkowski, mgr Wojciech Sroka „Analiza zachowań sprawców przestępstw seksualnych w oparciu o model cyklu dewiacyjnego - implikacje terapeutyczne"
  • mgr Patrycja Cygankiewicz, mgr Roma Kopytko- Dróżdż „Specyfika pracy z adolescentem w warunkach Oddziału Dziennego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży"
  • mgr Jan Świerszcz „Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami" – warsztat antydyskryminacyjny"
  • mgr Justyna Drelicharz „Diagnoza i terapia parafilii. Studium przypadku"
 • 12.00-13.00 przerwa kawowa
 • 13.00-15.30 druga tura warsztatów
  • Nazwisko prowadzącego/prowadzących Tytuł warsztatu
  • dr Katarzyna Bojarska „People are straight until they are not – o rozwoju nieheteroseksualnych tożsamości" cz. 2
  • dr n. med. Wojciech Chodorowicz „Biegły seksuolog jako osobowe źródło dowodowe. Opiniowanie seksuologiczno-sądowe"
  • dr Bożena Gulla „Uzależnieni od seksu"
  • dr n. med. Krzysztof Nowosielski, mgr Wojciech Małuszek „Tożsamość a orientacja seksualna - znaczenie orientacji seksualnej w budowaniu poczucia tożsamości"
  • o. Jacek Prusak SJ „Seksualność na skrzyżowaniu: z czym do księdza a z czym do seksuologa"
  • mgr Małgorzata Ławniczek, mgr Bartosz Treger „Specyficzne problemy w pracy z rodziną z przemocą seksualną"
  • mgr Agnieszka Izdebska „Edukacja seksualna jako forma profilaktyki nadużyć seksualnych wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie"
  • mgr Beata Zadumińska „Dorosłe ofiary zgwałcenia.Rozumienie, diagnoza, interwencja"
  • mgr Grażyna Węglarczyk "Ewaluacja profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży"
  • mgr Agnieszka Wojtkowiak, Joanna Słopecka "Muzykoterapia w pracy nad tożsamością płci, ciałem, bliskością i seksualnością"
  • Kamil Berrahal "Mordercy seksualni na przykładzie Joachima Knychały. Katatymia i kompulsywność"

» Konferencja "Komunikacja i jakość w zarządzaniu"

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji na temat „KOMUNIKACJA I JAKOŚĆ W ZARZĄDZANIU", która odbędzie się 6-7 listopada 2009 roku.
Konferencja będzie odbywała się w nowym budynku Wydziału na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul Prof. Stanisława Łojasiewicza 4.

W ten sposób chcemy uroczyście zainaugurować pracę naukowo-dydaktyczną naszego Wydziału w nowym budynku. Jednocześnie chcemy okazać obiekt, w którym rozpoczęliśmy pracę i pomieszczenia jakie zajmują Instytuty biorące udział w konferencji.

Zakres problemowy konferencji i jej uczestnicy

Interdyscyplinarny charakter Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej sprawia, że Konferencja będzie obradować wokół następujących bloków problemowych dotyczących szeroko rozumianego zarządzania. Są to:

 •  
 • Nowe trendy w zarządzaniu
 • Człowiek w procesie zarządzania
 • Jakość zarządzania
 • Komunikacja korporacyjna z otoczeniem
 • Wewnętrzna komunikacja (organizacji) korporacji
 • Psychologia stosowana w zarządzaniu
 • Media, społeczeństwo, polityka
 • Zarządzanie publiczne
 • Zarządzanie w turystyce
 • Zarządzanie w służbie zdrowia
 • Zarządzanie w szkole wyższej
 • Innowacyjność i ochrona własności intelektualnej

Powyższe bloki problemowe nie wyczerpują w całości zagadnienia, które objęte są tematem konferencji. Dlatego też organizatorzy są otwarci na inne propozycje zagadnień, o które trzeba rozszerzyć spektrum problemów, które będą omawiane.
Organizatorzy Konferencji zainteresowani są w tym, aby miała ona charakter interdyscyplinarny. Stąd zaproszenie kierujemy do: ekonomistów, psychologów, socjologów, prawników, politologów, kulturoznawców, teologów, bibliotekoznawców, dziennikarzy i innych specjalistów z zakresu komunikacji społecznej oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, którym chcielibyśmy przedstawić swój punkt widzenia na problemy szeroko rozumianego zarządzania i podzielić się swą wiedzą i przemyśleniami z uczestnikami Konferencji.

Do ściślejszego powiązania debaty teoretycznej z praktyką zapraszamy do udziału w Konferencji przedstawicieli władz państwowych, regionalnych i lokalnych, ludzi biznesu, dziennikarzy oraz byłych i obecnych słuchaczy studiów podyplomowych „Zarządzanie jakością w organizacjach wg normy ISO 9001" prowadzonych przez Zakład Ekonomii Stosowanej.

Jesteśmy przekonani, że czynny udział Pani i Panów, przedstawicieli nauki i praktyki w czasie konferencji przyczyni się do nadania jej wysokiego poziomu naukowego i pozwoli na interdyscyplinarną wymianę poglądów na temat otwartych problemów zarządzania w warunkach kryzysu.

 

Program konferencji

» 18 Sympozjum Somatoterapii

Instytut Psychologii Stosowanej i Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej zapraszają na 18 Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej, które odbędzie się w Krakowie 23 - 24 października 2009 r.
Pracownicy, Studenci IPS oraz Słuchacze studiów podyplomowych w IPS są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.

 

» Seksualność człowieka w kulturze, nauce i terapii 2009

Sekcja Kliniczna Koła Naukowego Studentów Psychologii UJ, Sekcja Seksuologii Koła Nauk Psychologicznych PRAGMA Instytutu Psychologii Stosowanej UJ oraz Studenckie Koło Seksuologii UŚ serdecznie zapraszają Pracowników, Doktorantów oraz Studentów Instytutu Psychologii do udziału w konferencji „Seksualność człowieka w kulturze, nauce i terapii", która odbędzie się w dniach 19-20 marca 2010 w Krakowie.

Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie www.seksualnoscczlowieka.pl.

Na zgłoszenia do czynnego udziału w konferencji organizatorzy czekają do 31 października 2009.

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy

» Białe plamy psychologii sądowej

» Studencka Konferencja Naukowa

» Jesienny warsztat analizy grupowej

W dniach 14-16 listopada Instytut Psychologii Stosowanej UJ będzie gościł uczestników Jesiennego Warsztatu Analizy Grupowej

TRAUMA: DOŚWIADCZENIE OSOBISTE, GRUPOWE, SPOŁECZNE

organizowanego przez

GROUP ANALYTIC SOCIETY

LONDON

i

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ

"RASZTÓW" WARSZAWA

» Psychologia sądowa - Kraków, 29-30.09.2007

 Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową

„Dzieci i młodzież – sprawcy i ofiary przemocy"

która odbędzie się w dniach 29-30 września 2007 roku w Krakowie

» XVII Europejskie Sympozjum Somatoterapii - Kraków, 25-27.10.2007

Zapraszamy do udziału w

XVII Europejskim Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej
"PROMOCJA ZDROWIA - MIT CZY RZECZYWISTOŚĆ: między teorią a praktyką",

organizowanym w dniach 25-27 października 2007 w Krakowie.

Więcej informacji i rejestracja uczestników:
http://www.ap.krakow.pl/psych/zdrowie/

» Konferencja i Turniej Negocjacyjny - Kraków, 21-22.04.2007

Serdecznie zapraszamy w dniach 21-22.04.2007 na Konferencję i Turniej Negocjacyjny organizowany przez działające przy Instytucie Psychologii Stosowanej UJ Koło Naukowe Psychologów "PRAGMA".