Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Martyna Sekulak

Zakład Komunikacji Społecznej i Badań Podstawowych w Psychologii

Pokój:1.363

Dyżury

Telefon: (12)

E-mail:m.sekulak@uj.edu.pl

 

  • Psycholingwistyka oraz psychologiczne aspekty komunikacji niedosłownej (zwłaszcza metaforyczne ujmowanie i rozumienie rzeczywistości oraz przetwarzanie negacji).
  • Psychologia wpływu społecznego

Maciuszek, J., Polak, M., Sekulak, M. (2019). Memory effects of implicit and explicit negation in a visual setting: Negation based on implicatures leads to a similar number of false memory alarms as overt negation. Polish Psychological Bulletin, 293-302.

Maciuszek, J., Polak, M., Sekulak, M. (2019). There is no item vs. I wish there were an item: Implicit negation causes false recall just as well as explicit negation. PloS one, 14(4), e0215283.

Sekulak, M. (2018). W pogoni za wirusem. Przegląd literatury na temat zjawiska bug chasingu. W: M. Wysocka-Pleczyk, J. Maciuszek (red.), Człowiek zalogowany, 5 (s. 86-100). Kraków: Biblioteka Jagiellońska.

Sekulak, M., Maciuszek J. (2017). Metaphorical Association Between Physical and Moral Purity in the Context of One’s Own Transgressions and Immoral Behavior of Others. Psychology of Language and Communication, 21, 152-170.

„Pamięciowe efekty negacji wprost i negacji utajonej” – projekt doktorski; promotor: dr hab. Józef Maciuszek, prof. UJ; promotor pomocniczy: dr Mateusz Polak.

stypendium NCN w ramach grantu SONATA BIS 5 w projekcie: „Temporalne aspekty aktywności mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności – badania longituidalne”; stanowisko: stypendysta-doktorant; kierownik projektu: dr Kinga Tucholska.


“ Let's talk, but I'm the only one that speaks”; Sekulak, M., Witkowska, E., Lewandowska, M.,  Potocka, A., Szafranek, R.;  Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Od pomysłu do badania"; Wrocław, 9-10.07.2018.


”Utajone i jawne zaprzeczenie obecności; mechanizm fałszywych alarmów pamięciowych.” Maciuszek, J., Polak, M., Sekulak, M.; XV Zjazd PSPS, Lublin, 21-23.09.2018.


„Wpływ zaktywizowanego obrazu własnej moralności na surowość ocen moralnych formułowanych wobec zachowań innych osób”; Sekulak, M.; VIII Konferencja ZaBaWa; Łódź, 17-18.05.2018.


„N(i)egacja, w której nie ma nie. Wpływ użytej w materiale oryginalnym negacji ukrytej na zapamiętywanie tego materiału”; Sekulak, M.; VIII Ogólnopolska Studencko–Doktorancka Konferencja Naukowa „PSYCHODEBIUTY”; Kraków, 8-9.12.2017.


„Kto ulegnie Lady Makbet? Metaforyczny związek między czystością ciała i czystością sumienia. Obecność zjawiska w przypadku kleryków i jego generalizacja na pojęcie szerzej rozumianej czystości”; Sekulak, M.; V Konferencja Zespołu do Badania Wpływu Społecznego „ZaBaWa”; Warszawa, 15-16.05.2015.

 

  • Psychologia społeczna (konwersatorium).
  • Pracownia fakultatywna. Psychofizjologiczne metody pomiaru emocji w badaniach naukowych.
  • Podstawy statystyki z elementami psychometrii (ćwiczenia).
  • Projekty praktyczne
  • Moduł specjalizacyjny. Psychologiczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi (ćwiczenia terenowe).
  • Moduł specjalizacyjny. Komunikacja marketingowa i Public Relations (ćwiczenia terenowe).

Staż naukowy w Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi (II Wydział Psychologii we Wrocławiu, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS) – październik 2019;

Szkoła Letnia ze Stosowanej Psychologii Społecznej (II Wydział Psychologii we Wrocławiu, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS) – lipiec 2018.

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej – członek junior

Widok zawartości stron Widok zawartości stron