Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Krystyna Golonka, prof. UJ

dr hab. Krystyna Golonka, prof. UJ

Zakład Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii

Pokój: 1.361

Dyżury

Telefon: (12) 664 55 46

e-mail: krystyna.golonka@uj.edu.pl

Wizytówka w USOS web

 

 

 • stres i wypalenie zawodowe
 • Terapia Poznańwczo-Behawioralna
 • neuropsychologia
 • metodologia badań
 • psychologia pracy i organizacji

 • Golonka, K., Gulla, B. (2021). Individual Differences and Susceptibility to Burnout Syndrome: Sensory Processing Sensitivity and Its Relation to Exhaustion and Disengagement. Frontiers in Psychology, 12:751350, 1-15. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.751350
 • Gulla, B., Golonka, K. (2021). Exploring protective factors in well-being: how sensory processing sensitivity and attention awareness interact with resilience. Frontiers in Psychology, 12:751679, 1-13.
  https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.751679
  Golonka K., Gawłowska M., Mojsa-Kaja J.,  Marek T. (2019). Psychophysiological characteristics of burnout syndrome: resting-state EEG analysis. BioMed Research International, 3764354, 1–8. https://doi.org/10.1155/2019/3764354
 • Golonka K., Mojsa-Kaja J., Blukacz M., Gawlowska M., Marek T. (2019). Occupational burnout and its overlapping effect with depression and anxiety, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health (w druku) https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01323
 • Makara-Studzińska M., Golonka K., Izydorczyk B. (2019) Self-Efficacy as a Moderator between Stress and Professional Burnout in Firefighters. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(2), 183:1-16. https://doi.org/10.3390/ijerph16020183
 • Siemiginowska P., Golonka K., Iskra-Golec I. (2018). Światło niebieskie a nastrój – rola pory i długości ekspozycji oraz typu okołodobowego. Czasopismo Psychologiczne, 24(2), 299-306. https://doi.org/10.14691/CPPJ.24.2.299  
 • Golonka K., Mojsa-Kaja J., Marek T., Gawlowska M. (2018). Stimulus, Response and Feedback Processing in Burnout - an EEG Study. International Journal of Psychophysiology, 134, 86-94. https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2018.10.009
 • Golonka, K., Mojsa-Kaja, J., Popiel, K. (2018). Burnout and well-being - the consequences of long-term work-related stress for mental health. In: T. M. Ostrowski, B. Piasecka, & K. Gerc (Eds.), Resilience and Health Challenges for an Individual, Family and Community (pp. 173–187). Kraków: Jagiellonian University Press.
 • Loscalzo Y., Giannini M., Golonka K. (2018). Studyholism Inventory (SI-10): Psychometric properties of the Italian and Polish versions. In: T. M. Ostrowski, B. Piasecka, & K. Gerc (Eds.), Resilience and Health Challenges for an Individual, Family and Community (pp. 205-2017). Kraków: Jagiellonian University Press.
 • Golonka K., Mojsa-Kaja J., Gawlowska M., Popiel K. (2017). Cognitive impairments in burnout - error processing and its indices of reactive and proactive control. Frontiers in Psychology, 8, 1-13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00676.
 • Golonka K., Mojsa-Kaja J., Popiel K., Marek T., Gawłowska M. (2017). Neurophysiological markers of emotion processing in burnout syndrome. Frontiers in Psychology, 8, 1-11. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02155.
 • Iskra-Golec I., Golonka K., Wyczesany M., Smith L., Siemiginowska P., Wątroba J. (2017). Daytime effect of monochromatic blue light on EEG activity depends on duration and timing of exposure in young men. Advances in Cognitive Psychology, 13, 241-247. https://doi.org/10.5709/acp-0224-0
 • Mojsa-Kaja J., Golonka K., Gawłowska M. (2016). Preliminary analyses of psychometric characteristics of the Polish version of the Obsessive-Compulsive Inventory-Revised (OCI-R) in a non-clinical sample. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 29(6), 1011–1021. https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01323
 • Golonka K., Mojsa-Kaja J., Popiel K., Gawłowska M. (2016). Neuronalne korelaty zmęczenia i wyczerpania - przegląd wyników badań z zastosowaniem technik neuroobrazowania. W: M. Złowodzki, T. Juliszewski, H. Ogińska, & A. Taczalska (red.), Ergonomia wobec wyzwań nowych technik i technologii, (s. 219-242). Kraków: Wydawnictwo PK.
 • Mojsa-Kaja J., Golonka K., Marek T. (2015). Job burnout and engagement among teachers – worklife areas and personality traits as predictors of relationships with work. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 28(1), 102 – 119. http://dx.doi.org/10.13075/ijomeh.1896.00238
 • Golonka K., Mojsa-Kaja J., Gawłowska M., Marek T. (2014). Work Engagement and Burnout - Consequences of Mismatch Between Individual and Work Environment from the Neural Perspective, W: T. Ahram, W. Karwowski and T. Marek (red.), Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014 (s.279-290), US:AHFE Conference.
 • Golonka K., Mojsa-Kaja J., Marek T. (2014). The Role of Emotions in Cognitive Processes - Theoretical and Empirical Basis for Complex Brain-Computer Interfaces – EEG-BCI and fMRI-BCI. W: T. Marek, W. Karwowski, M. Frankowicz, J. Kantola, P. Zgaga (red.). Human Factors of a Global Society: A System of Systems Perspective (s.69-86). CRC Press, Taylor & Francis Group.
 • Golonka K., Mojsa-Kaja J., (2013), Emotional Intelligence and Team Roles – Analysis of Interdependencies with Regard to Teamwork Effectiveness, International Journal of Contemporary Management, 12(4), 32-44. http://8723.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&ICID=1096434
 • Golonka K. (2012). Kultura organizacyjna – wartości i normy organizacyjne a postawy pracowników. W: D. Doliński, R. Polczyk, J. Maciuszek (red.), Wokół wpływu społecznego (s.137-151), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Fafrowicz, M., Marek, T., Golonka, K., Mojsa-Kaja, J., Oginska, H., Tucholska, K., Beldzik, E., Domagalik, A., Urbanik, A. (2010). Activity of alerting, orienting and executive neuronal network due to sustained attention task - diurnal fMRI study. W: T. Marek, V. Rice (red.), Advances in Understanding Human Performance - Neuroergonomics, Human Factors Design, and Special Populations (s.231-240). CRC Press, Taylor & Francis Group.
 • Marek, T., Fafrowicz, M., Golonka, K., Mojsa-Kaja, J., Oginska, H., Tucholska, K., Urbanik, A., Beldzik, E., Domagalik, A. (2010). Diurnal patterns of activity of the orienting and executive attention neuronal networks in subjects performing a Stroop-like task: an fMRI study. Chronobiology International, The Journal of Biological and Medical Rhythm Research, 27(5), 945-958.
 • Fafrowicz, M., Oginska, H., Mojsa-Kaja, J., Marek T., Golonka, K., Tucholska K. (2010). Chronic sleep deficit and performance of a sustained attention task - an EOG study. Chronobiology International, The Journal of Biological and Medical Rhythm Research, 27(5), 934–944.
 • Oginska, H., Fafrowicz, M., Golonka, K., Marek T., Mojsa-Kaja, J., Tucholska K. (2010). Chronotype, sleep loss, and diurnal pattern of salivary cortisol in a simulated day-long driving. Chronobiology International, The Journal of Biological and Medical Rhythm Research, 27(5), 959–974.
 • Marek, T., Fafrowicz, M., Golonka, K., Mojsa-Kaja, J., Oginska, H., Tucholska, K., Beldzik, E., Domagalik, A., Urbanik, A. (2010). Effort, fatigue, sleepiness, and attention networks activity - an fMRI study. W: G. Bedny, W. Karwowski (red.), Human-Computer Interaction and Operators' Performance. Optimizing Work Design with Activity Theory. CRC Press, Taylor & Francis Group.
 • Fafrowicz, M., Golonka, K., Marek, T., Mojsa-Kaja, J., Tucholska, K., Oginska, H., Urbanik, A., Orzechowski, T. (2009). Diurnal variability of human operator attention disengagement and chronotype: an fMRI-based case study. Theoretical Issues in Ergonomics Science, Taylor & Francis Journal, 10(6), 545-557.
 • Golonka, K. (2009). Efektywność działań zespołowych – synergia pozytywna versus synergia negatywna. W: Z. Uchnast (red.) Synergia w relacjach interpersonalnych i w organizacjach. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania. Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Golonka, K., Ogińska, H. (2008). Beginnings of Ergonomics – Hywel Murrell – the 100th anniversary of Ergonomics Society founder, Ergonomia: An International Journal of Ergonomics and Human Factors, 30(2), 94-98.
 • Oginska, H., Fafrowicz, M., Golonka K., Marek, T., K., Mojsa-Kaja, J., Tucholska, K., Orzechowski, T., Urbanik, A. (2008). Fatigue from the neuroergonomic perspective – the preliminary results of an fMRI study of Anterior Cingulate Cortex activity in operators subjected to prolonged driving task conditions, Ergonomia: An International Journal of Ergonomics and Human Factors, 30(1), 61-70.
 • Fafrowicz, M., Golonka, K., Marek, T., Mojsa-Kaja, J., Tucholska, K., Oginska, H., Urbanik, A., Orzechowski, T. (2008). Parietal lobes' activity due to the chronotype and diurnal variability: an fMRI case study. Neuroradiology, 50, Supplement 1, 92-93.
 • Golonka, K. (2008). Experimental Psychology in the view and practice of William Peter Colquhoun, Ergonomia: An International Journal of Ergonomics and Human Factors, 30(1), 6-10.
 • Golonka, K., Lipińska, A. (2008). Współdziałanie w organizacji. Perspektywa kultury organizacyjnej firm o wysokim stopniu informatyzacji. W: Z. Uchnast (red.) Współdziałanie – rywalizacja. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania, Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Marek, T., Fafrowicz, M., Golonka, K., Mojsa-Kaja, J., Tucholska, K., Oginska, H., Orzechowski, T., Urbanik, A. (2008). Changes of the anterior cingulated cortex activity due to prolonged simulated driving – an fMRI case study. W: W. Karwowski, G. Salvendy (red.), Conference Proceedings. 2008 Applied Human Factors and Ergonomics Conference (AHFE), oprac. 9-stronicowe. USA Publishing.
 • Fafrowicz, M., Golonka, K., Marek, T., Mojsa-Kaja, J., Tucholska, K., Oginska, H., Urbanik, A., Orzechowski, T. (2008). Diurnal variability of attention disengagement process – EOG and fMRI studies. W: W. Karwowski, G. Salvendy (red.), Conference Proceedings. 2008 Applied Human Factors and Ergonomics Conference (AHFE), oprac. 9-stronicowe. USA Publishing.
 • Fafrowicz, M., Golonka, K., Marek, T., Mojsa-Kaja, J., Tucholska, K., Oginska, H., Urbanik, A., Orzechowski, T. (2008). Conflict monitoring due to prolonged monotonous versus cognitively demanding task – diurnal fMRI study. W: W. Karwowski, G. Salvendy (red.), Conference Proceedings. 2008 Applied Human Factors and Ergonomics Conference (AHFE), oprac. 7-stronicowe. USA Publishing.
 • Golonka, K., Pokorski, J. (2007). Joseph Rutenfranz. Ergonomia: An International Journal of Ergonomics and Human Factors, 29(3-4), 160-163.
 • Marek, T., Fąfrowicz, M., Golonka, K., Mojsa-Kaja, J., Ogińska, H., Tucholska, K. (2007). Neuroergonomics, neuroadaptive technologies, human error, and executive neuronal network. W: L. M. Pacholski, S. Trzcieliński (red.), Ergonomics in Contemporary Enterprise (s.13-27). Madison: IEA Press.
 • Fąfrowicz, M., Golonka, K., Marek, T., Mojsa-Kaja, J., Tucholska, K., Ogińska, H., Gatkowska, I., Kozub, J., Sobiecka, B., Swierczyna, A., Urbanik, A., Orzechowski, T. (2007). Attention disengagement operation, activity of parietal lobes, and durnal variability: fMRI study. Perception, 36, Supplement, 135.
 • Fąfrowicz, M. Golonka, K., Marek, T., Mojsa-Kaja, J., Tucholska, K., Ogińska, H., Gatkowska, I., Kozub, J. Sobiecka, B. Swierczyna, A. Urbanik, A., Orzechowski, T. (2007). Attention engagement operation, pulvinar activity, and durnal variability: fMRI study. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 67(3), Supplement, 320.
 • Golonka, K. (2007). Wojciech Bogumił Jastrzębowski – on the 150th anniversary of ergonomics foundation. Ergonomia: An International Journal of Ergonomics and Human Factors, 29(1), 6-11.
 • Golonka, K. (2006). Informacja i technologia – społeczne uwarunkowania zmian organizacyjnych w perspektywie systemów racjonalnych, naturalnych i socjotechnicznych. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej (PTINT), 14, 1(53), 3-11.
 • Marek, T., Golonka, K. (2006). Organizational Behaviour and Ergonomics. W: W. Karwowski (red.), International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors, wyd.II, Taylor and Francis.
 • Golonka, K. (2006). Ronald Mace and his philosophy of Universal Design. Ergonomia: An International Journal of Ergonomics and Human Factors, 28(3), 184-190.
 • Golonka, K. (2006). Lillian Moller Gilbreth – a female pioneer in the field of engineering and scientific management. Ergonomia: An International Journal of Ergonomics and Human Factors, 28(1), 6-12.
 • Golonka, K. (2005). Paul Branton (1916-1990). Ergonomia: An International Journal of Ergonomics and Human Factors, 27(3), 166-171.
 • Golonka, K., Lipińska, A., (2001). Internet and Its Influence on Management, Sylff Working Papers, 16, Tokyo.
 • Golonka, K., Lipińska, A., (2000) Społeczeństwo wirtualne w perspektywie psychospołecznej. Kolokwia Psychologiczne Komitetu Nauk Psychologicznych PAN - „Wpływ społeczny, badania i praktyka" (red. Z. Ratajczak), 8, 221-231.
 • Golonka, K., (1999) Koncepcja pracy w filozofii Stanisława Brzozowskiego. W: J. Lipiec (red.) Działanie, myślenie, cierpienie (s.11-20). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Golonka K., Jaworek M., 2020, Studyholism and study engagement in polish late adolescent sample - demographic and educational characteristics, 6th International Congress of Clinical and Health Psychology in Children and Adolescents. AITANA Reseach, Elche, Alicante, Hiszpania

Golonka K., Mojsa-Kaja J., Marek T., Gawłowska M., 2017, Deficyty uwagi w zespole wypalenia zawodowego i ich wskaźniki neurofizjologiczne – badanie EEG, Spotkania w małych grupach Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii Pracy i Organizacji: Wspieranie zdrowych organizacji: perspektywa międzykulturowa, Florencja, Włochy

Golonka K., Mojsa-Kaja J., Gawłowska M., Popiel K., 2017, Wypalenie zawodowe w kontekście mechanizmów detekcji błędnej reakcji – badanie EEG, 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa, Gdańsk

Golonka K., Mojsa-Kaja J., Gawłowska M., Popiel K., 2016, Konsekwencje oddziaływania chronicznego stresu dla funkcjonowania poznawczego na przykładzie deficytów uwagowych u osób wypalonych zawodowo - badanie EEG, III International Conference on Health and Mental Resilience - an Interdisciplinary Approach, Kraków

Popiel K., Golonka K., Mojsa-Kaja J., Gawłowska M., 2016, Wypalenie zawodowe i jego wpływ na przetwarzanie informacji - analiza komponentu VPP w zadaniu kategoryzacji twarzy, Neuronus, IBRO & IRUN Neuroscience Forum, Kraków

Golonka K., Mojsa-Kaja J., Popiel K., Gawłowska M., 2016, Subiektywne miary wypalenia zawodowego i stan afektywny a charakterystyka środowiska pracy, II Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji, Sopot

Gawłowska M., Golonka K., Mojsa-Kaja J., Popiel K., 2016, Co może wpłynąć na proces percepcji twarzy? Badanie ERP, Neuronus, IBRO & IRUN Neuroscience Forum, Kraków, Polska

Iskra-Golec I., Golonka K., Wyczesany M., Siemiginowska P., Wątroba J., Ważna A., 2016, Ekspozycja na światło niebieskie w ciągu dnia zmniejsza aktywność EEG w pasmach alfa, beta i theta, Neuronus, IBRO & IRUN Neuroscience Forum, Kraków

Golonka K., Wyczesany M., Iskra-Golec I., 2016, Wpływ światła niebieskiego na subiektywne stany pobudzenia i ich związek z aktywnością EEG, Neuronus, IBRO & IRUN Neuroscience Forum, Kraków

Loscalzo Y., Giannini M., Golonka K., 2016, Studyholism or study addiction? Psychometryczne właściwości Inwentarza Studyholizmu (SI), 12th Alps Adria Psychology Conference, Rijeka, Chorwacja

Iskra-Golec I., Golonka K., Wyczesany M., Siemiginowska P., Watroba J., Ważna A., Przewłocki R., Dziewa M., Kozera S., Kukulski Sz., 2015, Wpływ czasu ekspozycji na monochromatyczne niebieskie światło na obiektywną i subiektywną czujność i nastrój, 22nd International Symposium on Shiftwork and Working Time, Elsinore, Dania

Iskra-Golec I., Golonka K., Siemiginowska P., Wątroba J., Ważna A., Dziewa M., Kozera S., Kukulski Sz., 2015, Monochromatyczny wpływ światła niebieskiego na wydajność zadań specyficznych dla półkuli, 22nd International Symposium on Shiftwork and Working Time, Elsinore, Dania

Ważna A., Iskra-Golec I., Golonka K., Siemiginowska P., Wątroba J., 2015, Wieczorność i ospałość moderują wpływ niebieskiego wzbogaconego białego światła na stan afektywny u kobiet, 22nd International Symposium on Shiftwork and Working Time, Elsinore, Dania

Golonka K., Mojsa-Kaja J., Popiel K., Gawłowska M., Marek T., 2014, Zaangażowanie w pracę i wypalenie zawodowe - Konsekwencje niedopasowania między jednostką a środowiskiem pracy z perspektywy neuronowej, 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, Kraków

Golonka K., Mojsa-Kaja J., 2014, Wypalenie zawodowe z perspektywy terapeutycznej – przegląd badań, 2nd International Conference on Health and Mental Resilience - an Interdisciplinary Approach, Kraków

Beldzik E., Domagalik A., Fąfrowicz M., Golonka K., Mojsa-Kaja J., Ogińska H., Marek T., 2011, Neural executive system and theory of action, International Conference on Science, Technology, Higher Education, and Society in the Conceptual Age, Kraków

Golonka K., Tucholska K., Ogińska H., Fąfrowicz M., Marek T., Mojsa-Kaja J., Beldzik E., Domagalik A., 2010, Bottom-up and top-down processes –neuronal activity versus subjective state assessments in attention research, 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, Miami, USA

Fąfrowicz M., Ogińska H., Mojsa-Kaja J., Marek T., Golonka K., Tucholska K., 2010, Chronic sleep deficit and performance of a sustained attention task – does EOG study provide congruent findings with PVT studies?, 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, Miami, USA

Domagalik A., Marek T., Fąfrowicz M., Golonka K., Mojsa-Kaja J., Ogińska H., Tucholska K., Beldzik E., Urbanik A., 2010, Sieć trybu domyślnego w zadaniach obejmujących przetwarzanie oddolne i odgórne, Międzynarodowe Spotkanie Śródroczne Towarzystwa Neuropsychologicznego, Kraków

 • Biochemiczne i psychologiczne mechanizmy stresu w kontekście neurowrażliwości - grant POB FutureSoc i POB qLIFE, nr qL-FS.1.4.2021, (2021-2023); kier. projektu: K. Golonka
 • Opracowanie platformy dla wsparcia psychologicznego osób doświadczających kryzysów zawodowych - grant NCBR, nr TANGO-IV-A/0025/2019-00, (2021-2022); kier. projektu: K. Golonka
 • Wypalenie zawodowe z perspektywy neuronalnej – analiza wskaźników elektrofizjologicznych z zastosowaniem gęstego zapisu EEG - grant NCN, nr DEC-2013/10/E/HS6/00163, (2014-2017); kier. projektu: K. Golonka
 • Wpływ pory ekspozycji na światło monochromatyczne niebieskie na poziom pobudzenia, wykonanie zadań poznawczych specyficznych półkulowo, senność i nastrój - grant NCN, OPUS 5 (panel HS), (2014-2016); kier. projektu: I. Iskra-Golec.
 • Funkcjonowanie neuronalnych systemów monitorowania konfliktów percepcyjnych oraz wykrywania i korygowania błędnych reakcji sakadycznych oczu w warunkach chronicznego niedoboru snu analizowane w aspekcie zmienności okołodziennej. Symultaniczne badanie metodami zdarzeniowego funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz okulografii - grant MNiSW Nr N 106 283935 (2008-2011); kier. projektu: M.Fąfrowicz.
 • Wzorce aktywności struktur neuronalnych zawiadujących podsystemami orientacyjnym, egzekucyjnym i czuwaniowym uwagi oraz procesem wchodzenia w stan snu NREM badanych techniką fMRI w stanach senności i zmęczenia - grant MNiSW Nr N 106 034 31/3110 (2006-2009); kier. projektu: T. Marek.
 • Zmiana fazy rytmów okołodobowych wykonania zadań kognitywnych przy zastosowaniu jasnego światła i ćwiczenia fizycznego, Projekt KBN nr PB 4062; kier. projektu: I. Iskra-Golec.
 • Internet and Its Influence on Management - The Tokyo Foundation Grant - Joint Research/Exchange Program (1999-2000); kier. projektu: K. Golonka.
 • The role of managerial strategies in reducing worker's stress during the implementation of computer technology - Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Grant (1998); kier. projektu: K. Golonka.

 • Seminarium magisterskie: Poznawcze i behawioralne strategie regulacji emocji
 • Seminarium magisterskie: Neuropsychologiczne aspekty stanów zmęczenia i wyczerpania
 • Seminarium doktoranckie I - Psychologia (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych)
 • Psychologia jako nauka empiryczna
 • Fakultet: Osoby wysoce wrażliwe
 • Zadania psychologa - praktyka
 • Praktykowanie pomocy psychologicznej i psychoedukacji
 • Moduł specjalizacyjny: Psychologiczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
 • Psychologia stresu
 • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
 • Podstawy statystyki z elementami psychometrii
 • Statystyka w pracy badawczej  
 • Praktyka ogólna  
 • Metody i techniki badania i diagnozy psychologicznej
 • Metodologia badań psychologicznych
 • Metody i techniki badania i diagnozy psychologicznej
 • Trening psychologiczny. Stres organizacyjny: prewencja i interwencja- perspektywa pracy zespołowej
 • Złożone procesy poznawcze
 • Emocje i motywacje
 • Fakultet: Praca zespołowa w perspektywie zagadnień organizacyjnych
 • Fakultet: Badania w psychologii - przegląd najważniejszych osiągnięć
   

 

Staże

2021 – Oddział Kliniczny Psychiatrii Dziecięcej, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie (staż kliniczny) 

2017 – University of Florence (Università degli Studi di Firenze), Włochy (wizyta studyjna)

2016 - University of Florence (Università degli Studi di Firenze), Włochy (wymiana w ramach programu Erasmus+)

2014 – NTNU, Trondheim, Norwegia (wizyta studyjna)

2009 – University of Birmingham, School of Psychology, Wielka Brytania (wizyta studyjna)

1999 –  University College London (Tempus Project JEP – 12019-97)

1994 – 1995 - staż psychologiczny w Klinice Psychiatrycznej, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Collegium Medicum UJ

Szkolenia (wybrane)

2022 – certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB (nr 1149)

2017 – do 2021 - certyfikowany 4-letni kurs psychoterapeutyczny – terapia poznawczo-behawioralna

1995 – 1996 – roczny kurs podstawowych umiejętności terapeutycznych oraz kurs wstępnej analizy grupowej (Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Collegium Medicum UJ)

Wyróżnienia

Nagroda prorektora UJ ds. dydaktyki za wyróżniającą ocenę zajęć dydaktycznych (2012, 2013, 2017, 2020)

Nagroda JM Rektora UJ zespołowa za osiągnięcia naukowe (2010, 2018)

Nagroda JM Rektora UJ zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne (2016, 2017)

Nagroda JM Rektora UJ indywidualna/zespołowa za osiągnięcia organizacyjne (2009, 2011, 2015, 2019)

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2017)

Nagroda im. St. Estreichera dla wyróżniających się doktorantów (2001)

The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Found Grant of the Tokyo Foundation - Joint Research/Exchange Program – wyróżnienie pracy badawczej (2001)

Członkostwo

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej

Rada Redakcyjna w czasopiśmie Frontiers in Psychology (sekcja: Organizational Psychology)

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron