Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Bartosz Wojciechowski

dr Bartosz Wojciechowski

Zakład Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii

Pokój: 1.343

Dyżury

Telefon: (12) 664 3728

E-mail:b.wojciechowski@uj.edu.pl

 

 

 

 

 

 

  • procesy podejmowania decyzji,
  • kwantowe poznanie,
  • psychologiczna analiza treści zeznań świadków

1. Wojciechowski B.W., Pothos E.M. (2018). Is there a conjunction fallacy in legal probabilistic decision making? Frontiers in Psychology.
2. Wojciechowski B.W., Gräns M., Lidén M. (2018). A true denial or a false confession? Assessing veracity of suspects' statements using MASAM and SVA. Plos One.
3. Wojciechowski B.W. (2017). Prawo, psychologia i kwantowa teoria prawdopodobieństwa. Czasopismo Psychologiczne.
4. Izydorczyk B., Wojciechowski B.W. (2016). Differential diagnosis of eating disorders with the use of classification trees (decision algorithm). Archives of Psychiatry and Psychotherapy, Vol. 4.
5. Wojciechowski B.W. (2014). Psychologiczna analiza treści zeznań. Acta Universistas Lodzensis Folia Psychologica, Vol. 18.
6. Wojciechowski B.W. (2014). Content analysis algorithms: an innovative and accurate approach to statement veracity assessment. European Polygraph, Vol. 8.
7. Wojciechowski B.W. (2012) Psychologiczna analiza treści zeznań świadków i ocena ich wiarygodności. Czasopismo Palestra, nr 1-2/2012.

Monografie

1. Wojciechowski B.W. (2017, red.). Zeznania i wyjaśnienia. Badania nad oceną i psychologicznymi uwarunkowaniami. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
2. Wojciechowski B.W. (2016). Analiza i ocena zeznań świadków. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
3. Wojciechowski B.W. (2015, red.). Psychologiczne uwarunkowania i ocena wartości dowodowej zeznań (Wybrane zagadnienia). Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Rozdziały w monografiach naukowych

1. Czech K., Wojciechowski B.W. (2016). Psychoterapia w sprawach opiekuńczych: przesłanki, cele, formy pracy terapeutycznej; Czech K., Wojciechowski B.W. [w:] Rode D. (red.), Problemy jednostki i rodziny w obszarze stosowania prawa. Aspekty psychologiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
2. Wojciechowski B.W. (2016). Psychologiczna analiza treści przekazanych przez małoletnich w czasie wysłuchania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych; Wojciechowski B.W. [w:] Rode D. (red.), Problemy jednostki i rodziny w obszarze stosowania prawa. Aspekty psychologiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
3. Wacławik S., Wojciechowski B.W. (2015). Kobiece i męskie charakterystyki treściowe zeznań a prawdopodobieństwo wykrycia kłamstwa, [w:] Eugenia Mandal, Dariusz Doliński (red.), Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
4. Wojciechowski B.W. (2015). Analiza zeznań świadków dorosłych z zastosowaniem metody Scientific Content Analysis (SCAN), [w:] Bartosz W. Wojciechowski (red.), Psychologiczne uwarunkowania i ocena wartości dowodowej zeznań (Wybrane zagadnienia), Wydawnictwo Difin, Warszawa.
5. Wojciechowski B.W. (2015). Opiniowanie i psychologiczna analiza wyjaśnień, [w:] Modele psychologicznego opiniodawstwa sądowego w sprawach karnych osób dorosłych i nieletnich, Rode D. (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
6. Wojciechowski B.W. (2014). Rola procesowa biegłego a psychologiczna analiza treści zeznań świadków [w:] Psychologia i prawo. Między teorią a praktyką, Habzda - Siwek E., Kabzińska J. (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
7. Wojciechowski B.W. (2014). Model Wielozmiennowej Analizy Zeznań Świadków Dorosłych (MASAM) i charakterystyka treściowa zeznań świadomie fałszowanych, [w:] Psychologia sądowa - Wybrane zagadnienia, Szpitalak M., Kasparek K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
8. Wojciechowski B.W. (2009). Predyspozycje opiekuńczo – wychowawcze uczestników postępowań sądowych o przysposobienie i umieszczenie w rodzinie zastępczej, [w:] Psychologiczno - pedagogiczne problemy trudności i zaniedbań opiekuńczo - wychowawczych w rodzinie oraz sposoby ich rozwiązywania, Stanik J.M. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa.
9. Wojciechowski B.W. (2009). 13 rozdziałów [w:] Psychologia zeznań świadków w ćwieczeniach, Stanik J.M., Roszkowska A., Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice.

1) 2017 - 2018: projekt badawczy sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki (Sonata 11) pod tytułem "Kwantowa teoria prawdopodobieństwa a psychologiczne mechanizmy podejmowania decyzji w procesach karnych” numer 2016/21/D/HS6/02401, realizowany we współpracy z prof. E.M. Pothosem ze School of Arts and Social Sciences w City University w Londynie, Wielka Brytania;
2) 2018 - 2020: projekt badawczy pod tytułem " Anticipating decisions and Bell’s bound ", realizowany we współpracy z prof. E.M. Pothosem ze School of Arts and Social Sciences City University w Londynie, Wielka Brytania oraz prof. Pawłem Błasiakiem z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie;
3) 2015 - 2017: projekt badawczy pod tytułem "Psychologiczna analiza wyjaśnień z zastosowaniem kryteriów treściowych Multivariable Adults' Statements Assessment Model (MASAM) i Statement Veracity Assessment (SVA)", realizowany we współpracy z prof. Minną Gräns z Wydziału Prawa w Uniwersytecie w Uppsali, Szwecja.

2015 - nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność naukowo - badawczą;
2013 - nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność naukowo - badawczą;
2010 - nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność naukowo - badawczą.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron