Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Anna Ziółkowska

Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

Pokój: 1.330

Dyżury

Telefon: (12) 664 56 33

E-mail: ziolkow@uj.edu.pl

Ludzie Nauki

Wizytówka w systemie USOSWeb

 • rozwój człowieka ze szczególnym uwzględnieniem jego rozwoju moralnego i funkcjonowania w świecie społecznym
 • rozwój człowieka w kontekście jego rodziny. Uwaga badawcza skoncentrowana jest wokół teorii psychologicznych dotyczących funkcjonowania rodziny, zaburzeń więzi
 • relacja praca - rodzina ze szczególnym uwzględnieniem work life balance.
 • wpływ relacji rodzinnych na zachowanie się jednostki, jej pozycję i rolę w samej rodzinie a także poza nią tzn. w szerszym kontekście społecznym, uwzględniającym aktywność zawodową

 • Anna Ziółkowska" O wdzięczności z perspektywy interdyscyplinarnej" rozdział w książce pod red. Iwony Jazukiewicz i Ewy  Rojewskiej, " Sprawności moralne jako przedmiot refleksji wychowawczej", Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2018, str. 101-114, ISBN 978-83-7972-212-9
 • Rozdział – „Dyskusja wokół zjawiska empatii z perspektywy wybranych koncepcji"  w książce pod red. Iwony Jazukiewicz i Anny Jazukiewicz „Kształtowanie sprawności moralnych", str 139-152, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego , Szczecin 2017.
 • Rozdział - K. Gerc, A. Ziółkowska- " Aktywność zawodowa osób słabowidzących w perspektywie wybranych zmiennych intrapsychicznych- studium empiryczne" w książce pod red.Andrzeja Borzęckiego " Problemy współczesnej higieny", Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 2016, str 73- 88
 • Rozdział - K. Gerc, A. Ziółkowska- " Problematyka zaburzeń zdrowia psychicznego młodzieży w kontekście funkcjonowania w sytuacji edukacyjnej" w książce pod red.Andrzeja Borzęckiego " Problemy współczesnej higieny", Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 2016, str 59-72.
 • Anna Ziółkowska, Krzysztof Gerc " System rodzinny wobec konsekwencji psychologicznych i organizacyjnych determinowanych pracą zmianową- przegląd badań" w " Higiena, zdrowie w XXI wieku, pod red. Andrzeja Borzęckiego, Norbertinum, Lublin 2015
 • Rozdział" O empatii poznawczej i emocjonalnej w kontekście ludzkiego zachowania" w monografii pod red. I Jazukiewicz, E. Rojewskiej " Sprawności moralne w perspektywie duchowości i wychowania", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 214
 • A. Ziółkowska ,K.Gerc, "Psychologiczne korelaty aktywności ratowników górniczych w kontekście ich środowiska pracy" , monografia  Borzęcki A. (red.) (2014), "Higiena i środowisko a zdrowie człowieka" t. 2, (s. 515-528), Lublin: Wydawnictwo Norbertinum
 • Rozdział –„ Rozumienie moralności w perspektywie wybranych ujęć teoretycznych i podejść badawczych" w książce pod red. Iwony Jazukiewicz i Ewy Kwiatkowskiej „ Etyczny i aksjologiczny wymiar sprawności moralnych", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego , Szczecin 2012 
 • Rozdział - "Od myślenia moralnego do działania", w książce pod red. Iwony Jazukiewicz i Ewy Kwiatkowskiej "Sprawności moralne a rozwój moralny", Uniwersytet Szczeciński str. 103-112
 • „Rozumienie moralności w perspektywie wybranych ujęć teoretycznych i podejść badawczych" ( w druku)
 • Krzysztof Gerc, Anna Ziółkowska," Efektywność funkcjonowania ratowników górniczych w sytuacjach społecznych w kontekście ich zachowań prozdrowotnych oraz cech temperamentalnych", XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krakowskiej Akademii im. A.Frycza Modrzewskiego,13-14 czerwca 2011, Kraków
 • Rozdział -„ Związki myślenia z działaniem moralnym" w książce pod red. Joanny Aksman i Jolanty Pułki „ Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych- w i pomimo czasów ponowoczesnych", Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2012
 • „Pojęcie moralności z perspektywy wybranych koncepcji psychologicznych",9 czerwca 2011, Szczecin, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Sprawności moralne w wychowaniu".
 • Krzysztof Gerc, Anna Ziółkowska, " Psychologiczne uwarunkowania aktywności ratowników górniczych w kontekście ich zachowań prozdrowotnych", VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Zdrowie w cyklu życia człowieka", 20-22 maja 2011, Łódź
 • Rozdział w książce pod red. Doroty Pauluk „Student na współczesnym uniwersytecie. Ideały i codzienność", Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010. A. Ziółkowska. „Poziom rozwoju społeczno – moralnego studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w świetle teorii Jamesa Resta", s. 155-174.
 • Rozdział w książce pod red. K. Janowskiego, K. Grzesiuk „Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne", tom 3, Lublin 2009, Wydawnictwo Drukarnia Best Print - K. Gerc, M. Jurek, A. Ziółkowska. „Style funkcjonowania interpersonalnego jako modyfikator wzorców zachowań prozdrowotnych młodzieży", s. 20-38
 • Skrypt – „Zasady profesjonalnej obsługi klienta", A. Ziółkowska. Listopad 2006, Centrum IB S.A. Kraków
 • Skrypt – „Negocjacje i techniki sprzedaży", A. Ziółkowska. Listopad 2005, Centrum IB S.A. Kraków
 • Rozdział w książce pod red. Kazimiery Pacławskiej "Tradycja i wyzwania. Edukacja, niepodległość, rozwój", Kraków, 1998. "Myślenie i działanie moralne w refleksji nad zawodem nauczyciela", A. Ziółkowska
 • Rozdział w książce pod red. A. Niemczyńskiego, M. Grygielskiego "Current Trends in Polish Developmental Psychology" A. Ziółkowska
 • Artykuł - "Związane z płcią różnice w rozwoju moralnym i osobowości", R. Koclęga, A. Niemczyński, J. Ryniak, A. Ziółkowska. Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej, tom 1 nr 4,1993

Projekt zakładowy dotyczący dobrostanu kobiet i mężczyzn aktywnych zawodowo

 • Referat-" O wdzięczności z perspektywy interdyscyplinarnej" VI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa " Sprawności moralne w wychowaniu: mądrość i szacunek", 22 marca 2017,   Uniwersytet Szczeciński. 
 • Udział w  Międzynarodowej Konferencji Pracy z Ciałem " SAPERE",  Kraków, 4-5 marca 2017
 • Referat - "Psychologiczne aspekty nauczania w kontekście nabywania i rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów", XIV Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, 26 listopada 2016 Kraków
 • Referat - Gerc, A. Ziółkowska- " Aktywność zawodowa osób słabowidzących w perspektywie wybranych zmiennych intrapsychicznych- studium empiryczne" XII Konferencja Naukowa Katedry i Zakładu Higieny " Środowiskowe Źródła Zagrożeń Zdrowotnych" , 9-11 czerwca 2016, Krynica Zdrój
 • Referat -- K. Gerc, A. Ziółkowska- " Problematyka zaburzeń zdrowia psychicznego młodzieży w kontekście funkcjonowania w sytuacji edukacyjnej", XII Konferencja Naukowa Katedry i Zakładu Higieny " Środowiskowe Źródła Zagrożeń Zdrowotnych" , 9-11 czerwca 2016, Krynica Zdrój
 • Referat-" O współczuciu z perspektywy psychologicznej", V Konferencja " Sprawności moralne w wychowaniu i edukacji", 20 kwietnia 2016  Uniwersytet Szczeciński.
 • Referat - „Kontrowersje wokół pojęcia moralności w psychologii", A. Ziółkowska, 14 - 15 czerwca 2010, Kraków. X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Krakowskiej Akademii Im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publikacja pokonferencyjna (w druku).
 • Poster - „Konflikt praca - rodzina a wypalenie zawodowe i ocena stresu pracy u pielęgniarek pracujących na zmiany", I. Iskra-Golec, A. Ziółkowska, 26 - 28 listopada 2009, Łódź, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Relacja rodzina – praca w warunkach kryzysu".
 • Referat - „Komunikacja – uwarunkowania intrapsychiczne i społeczne", A. Ziółkowska, 10 grudnia 2009, Brzesko, Konferencja na temat „Praca w przestrzeni życia niepełnosprawnych" organizowana przez Centrum Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Podolanach.
 • Referat - „Metody rozwiązywania konfliktów", A. Ziółkowska, 10 grudnia 2009, Brzesko, Konferencja na temat „Praca w przestrzeni życia niepełnosprawnych" organizowana przez Centrum Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Podolanach
 • Referat - „Od wychowania do edukacji - zadania rodziny w perspektywie współczesnych celów wychowawczych", A. Ziółkowska, 28 września 2009, Kraków, Konferencja na temat: „Od rodziny poprzez szkołę w dorosłe życie", organizowana przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie,
 • Referat - „Style funkcjonowania interpersonalnego jako modyfikator wzorców zachowań prozdrowotnych młodzieży", K. Gerc, M. Jurek, A. Ziółkowska. 25 – 27 września 2009, Lublin, I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Psychologia w medycynie – medycyna w psychologii".
 • . Refarat - „Związki myślenia z działaniem moralnym", A. Ziółkowska. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nt „Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo", Kraków 8 - 9 czerwca 2009. Publikacja pokonferencyjna (w druku).
 • Referat - „Poczucie kontroli oraz style zachowań interpersonalnych a wzorce funkcjonowania prozdrowotnego młodzieży", K. Gerc, A. Ziółkowska. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia PTP nt. „Psychologia Zdrowia: Konteksty i Pogranicza", Zakopane 15 – 17 maja 2009
 • Referat – „Być Europejczykiem czyli kim? Tożsamość społeczna młodych Polaków w momencie integracji z Unią Europejską". D. Krzemionka - Brózda, M. Kuleta, E. Matłosz - Mamak, J. Przetacznik, A. Ziółkowska, I Konferencja Psychologiczno – Pedagogiczna, IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego nt. Tożsamość człowieka z perspektywy interdyscyplinarnej, Kraków, 24 - 25 września 2004.
 • Poster – „Attitude of Polish Teachers Towards School Reform", K. Gerc, A. Ziółkowska Konferencja Psychologów Rozwojowych, Edynburg, wrzesień 2000.
 • Referat - "Zmiany w myśleniu społeczno - moralnym studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w pierwszej połowie lat 90 -tych", A. Ziółkowska. VII Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, Puławy 7 - 10 maja 1998
 • Referat - "Związki myślenia z działaniem moralnym w tradycji postpiagetowskiej", A. Ziółkowska. VI Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, Wrocław 27 - 30 kwietnia, 1997.
 • Referat - "Znaczenie zmiany społeczno - kulturowej dla rozwoju myślenia moralnego", A. Niemczyński, T. Stawarz, A. Ziółkowska, XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk 12 - 15 września 1996.
 • Referat - 9 - 12 maja 1996 ,Łódź, konferencja Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP, referat, A. Niemczyński, T. Stawarz, A. Ziółkowska
 • Poster na VII th European Conference on Developmental Psychology, September 15 - 18 1995, Kraków
 • Referat - "Ethnic and National Conflicts and European Unification". A. Ziółkowska, 28 lipiec - 2 sierpnia 1994, Washington. Summer Symposium "Responses to Conflict Amid the New World Disorder".
Referat - "Związane z płcią różnice w rozwoju moralnym i osobowości". A. Ziółkowska. XXVIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Opole, 10-12 września 1993 rok

Koordynowane przedmioty

19/20Z - Metody oraz techniki badania i diagnozy psychologicznej Część I WZ.IPS-380/IIIs/psnn

19/20L - Pracownia fakultatywna. Rodzina - tu staje się człowiek WZ.IPS-194/II-IIIst

Prowadzone przedmioty

19/20Z - Metody oraz techniki badania i diagnozy psychologicznej Część I WZ.IPS-380/IIIs/psnn

19/20L - Pracownia fakultatywna. Rodzina - tu staje się człowiek WZ.IPS-194/II-IIIst

19/20 - Moduł: Psychologia pracy i biznesu WZ.IPS-486/IV-V/st Wykład, warsztaty

19/20L - Emocje, motywacja i mechanizmy kontroli WZ.IPS.JSP/I-9: Ćwiczenia (grupa 3,4,5 i 6)

19/20L - Metody oraz techniki badania i diagnozy psychologicznej Część II WZ.IPS-379/IIIs/psnn: Konwersatorium (wszystkie grupy)

19/20L - Pracownia fakultatywna. Rodzina - tu staje się człowiek WZ.IPS-194/II-IIIst: Konwersatorium (grupa 1)

19/20Z - Metody oraz techniki badania i diagnozy psychologicznej Część I WZ.IPS-380/IIIs/psnn: Konwersatorium (wszystkie grupy)

19/20Z - Metody oraz techniki badania i diagnozy psychologicznej Część III WZ.IPS-378/IVst: Konwersatorium (wszystkie grupy)

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • Women In International Security
 • Polskie Towarzystwo Bachowskie

 • muzyka klasyczna
 • nurkowanie
 • jazda na nartach
 • taniec flamenco

Jestem kolekcjonerką wrażeń gromadzonych podczas wypraw nurkowych ( mam certyfikat nurkowy OWD Padi) i górskich (w 2011 roku zdobyłam Kilimandżaro,w 2012 udało mi się wejść na swój pierwszy sześciotysięcznik w Himalajach i uczestniczyć w akcji górskiej w Andach na Aconcagua). Jestem miłośniczką podróży (Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka, Azja). Muzyka i taniec zajmuje istotne miejsce w moim życiu (jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Bachowskiego, wielokrotnie uczestniczyłam w warsztatach tańcach organizowanych przez Polski Teatr Tańca w Poznaniu). Radość sprawia mi jeżdżenie na nartach, rowerze a ostatnio przemierzanie leśnych duktów i uprawianie nordic walking. I na koniec, mam prawdziwego „kota" na punkcie pewnego Psa. Nieustająco.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron