Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Agnieszka Bartczak

mgr Agnieszka Bartczak

Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

Pokój: 1.358

Dyżury

Telefon: 012 664 57 09

E-mail:A.bartczak@uj.edu.pl

 

 

 

 

 

psychologia pracy,organizacji i zarządzania, a w szczególności, prokrastynacja zawodowa, zadania zawodowe ijego korelacje z różnorodnymi wymiarami pracy, job crafing.

 

 

Prokrastynacja zawodowa jako forma ekologii pracy i jej współczesne uwarunkowania

Bartczak Agnieszka , Wontorczyk Antoni , Strzelecki Marek, Banaś Marian

Czasopismo Psychologiczne, 2018 t. 24 nr 2, s. 387-395

Skłonność do prokrastynowania w miejscu pracy a ekologia życia człowieka

Wontorczyk Antoni , Bartczak Agnieszka

Jakość życia w pracy i codzienności : perspektywa ekologiczna, 2018. - S. 59-68

Badania nad wpływem struktury zadania na skłonność do prokrastynacji w sytuacji lęku o pracę – badania prowadzone w ramach doktoratu

Badania nad związkiem formy realizacji zadania a jego prokrastynowaniem

- badania prowadzone w ramach minigrantu dla doktorantów

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Iluminacje: Performer 2019” Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 09-10.05.2019 Kraków, tyt. referatu: Prokrastynacja w pracy artystycznej na przykładzie muzyków – kluczowe moderatory podejmowania zachowań prokrastynacyjnych

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ZaBaWa. Wokół wpływu społecznego”. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 13-14.05 2016 tyt. referatu „Wpływ społeczny w sektach”

II Ogólnopolska Konferencja Psychologii i Psychoterapii w Paradygmacie Humanistycznym „W stronę człowieka”. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 06-08.05 2016 tyt. referatu: Pomoc psychologiczna w procesie żałoby powikłanej

         Ćwiczenia terenowe , Warsztat

 

Wybrane:

Współpraca z PARP - Autoryzowane wywiady z mentorami prowadzącymi programy startupowe i wspierającymi młodych przedsiębiorców, seria artykułów informacyjnych nt. mentoringu, seria e-booków informacyjnych dot. internacjonalizacji MŚP

Prowadzenie licznych szkoleń i treningów dla regionalnych ROPS, MOPS, GOPS oraz Urzędów Marszałkowskich w ramach szkolenia kadr

Superwizja pracy zespołowej

Szkolenia i warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej w programie „Twój pewny krok na ścieżce kariery - Rozwój wysokiej jakości usług Akademickiego Biura Karier PWSW w Przemyślu  wsparciem zawodowego startu studentów"

Wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych w Polsce i we Włoszech dla przemysłu w ramach programu „Badania, Rozwój, Innowacje” oraz „Linea di produzione e collaudo dei componenti per impianti LPG & CNG nelle autovetture” HETECH, Calvignasco, Włochy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron