Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus+,Una Europa, MOST

Instytutowy koordynator programu

Instytutowy koordynator programu

Instytutowy koordynator programu

 

dr Jolanta Starosta – erasmus.ips@uj.edu.pl

 

 

W czasie dokonywania wstępnego wyboru kursów można skonsultować się z koordynatorem programu Erasmus+.

Po dokonaniu wyboru, z kolei, należy zwrócić się do Dyrektora ds. dydaktycznych IPS przedstawiając wypełnione Oświadczenie . Pierwsza strona Oświadczenia jest podstawą uzyskania podpisu pod LA Before the Mobility. Druga strona stanowi Aneks do LA i musi być złożona wraz z pierwszą – do jej podpisu jest wymagane uzupełnione podanie o Indywidualny Plan Studiów wraz z załącznikami (o ile student o IPS stara się na czas wyjazdu stypendialnego).

 

W związku z powtarzającymi się zapytaniami informujemy, iż realizacja kursów „Psychologia kliniczna z elementami psychiatrii” oraz modułów specjalizacyjnych na podstawie zajęć odbytych podczas wymiany Erasmus+ nie jest możliwa. Brak takiej możliwości związany jest ze specyfiką ww kursów, zarówno tematyczną, jak i formalno-organizacyjną (wykład + niezależne tematycznie bloki konwersatoryjne oraz, w przypadku modułów, zajęcia terenowe). W sytuacji chęci wyjazdu na wymianę podczas IV roku sugerowaną procedurą jest realizacja tych przedmiotów awansem podczas roku III. Kurs „Psychologia kliniczna z elementami psychiatrii” można ewentualnie realizować w trybie warunkowym na roku V. 

 

 

Wszelkie zmiany w realizacji kursów w trakcie pobytu na zagranicznej uczelni proszę konsultować mailowo z Dyrektorem ds. dydaktycznych IPS przed wprowadzaniem zmian w LA During the Moblility.

Po powrocie ze stypendium i przedstawieniu dokumentu Transcript of Records proszę uzupełnić Podanie o uznanie przedmiotów zrealizowanych na uczelni zagranicznej, by móc uzyskać podpis koordynatora pod LA After the Mobility.

 

 

 

Karta studenta Erasmus +

 

Erasmus + Student Charter

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Uniwersytetu w Pradze.
Zapraszamy do aplikowania!
 
Terminarz I rekrutacji: 
 
16.01. – 05.02.2023 r. – składanie wniosków w systemie USOSweb 
06.02. – 19.02.2023 r. – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w systemie USOSweb 
20.02. – 26.02.2023 r. – procedura odwoławcza 

27.02. – 05.03.2023 r. – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w systemie USOSweb

Oferta dostępnych miejsc wyjazdu znajduje się w USOSwebie.

 

Zachęcamy do brania udziału w programie!!

z przyjemnością informuję, że 1 lipca 2021 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczyna się rekrutacja do Una Europa Doctoral Programme in Cultural Heritage (Una-Her-Doc). To program w zakresie studiów nad dziedzictwem, który wspólnie oferują wszystkie partnerskie uniwersytety Una Europa.  

Wszelkie informacje znajdują się na stronie Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ: 

https://human.phd.uj.edu.pl/una-europa-heritage-phd-consortium-programme   

 

W celu promowania tego wyjątkowego przedsięwzięcia Una Europa Self-Steering Committee in Cultural Heritage organizuje informacyjny webinar (2 lipca 2021, godz. 14:00). 

Zważywszy na fakt, że termin rejestracji na to wydarzenie upływa 27 czerwca 2021, zwracam się z uprzejmą prośbą o możliwie szybkie przesłanie tej informacji zarówno do pracowników, jak i studentów Państwa Jednostek. 

 

Do niniejszej wiadomości dołączone są dwie krótkie informacje zawierające link do rejestracji. 

 

Łączę wyrazy szacunku 

dr hab. Krzysztof Kowalski 

kierownik programu interdyscyplinarnego w SDNH UJ 

lider obszaru ‘Heritage’ Una Europa UJ 

MOST

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci,

zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w Programie Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który rozpoczyna niebawem kolejną edycję, umożliwiającą wyjazd w roku akademickim 2020/2021. Program MOST, oferujący wymianę studentów i doktorantów polskich uczelni, funkcjonuje od 1999 r. i w swoich założeniach nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach Programu ERASMUS.

Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK), a udział w wymianie jest bezpłatny i niezależny od formy studiów. Warunki studiowania w Programie określa Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który można znaleźć na oficjalnej stronie programu http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna.

Program MOST daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej uczelni. Uczestniczyć w wymianie mogą studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów – w przypadku studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru – w przypadku studentów studiów II stopnia.

Aby skorzystać z udziału w Programie MOST, należy zapoznać się z aktualną ofertą miejsc na poszczególnych uniwersytetach, przygotowywaną przez UKK, która dostępna jest pod adresem: https://most.uka.uw.edu.pl/ 

https://www.facebook.com/programmost2000/photos/rpp.1700293996868038/2546427732254656/?type=3&theater.

W przypadku chęci uzyskania dalszych informacji zachęcamy do odwiedzenia strony Centrum Wsparcia Dydaktyki http://www.dydaktyka.uj.edu.pl oraz oficjalnej strony Programu MOST: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna , na której znajdziecie Państwo praktyczne wskazówki i instrukcje dotyczące rejestracji na Program oraz zasady wymiany.

Formularz wniosku

Deklaracja przedmiotów

Zapraszamy raz jeszcze do wzięcia udziału w Programie!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron