Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Na skróty Na skróty

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Projekty badawcze

"Proces przemiany zaangażowania w gry w zaburzenia związane z graniem. Rozgraniczenie społecznych i motywacyjnych przyczyn od konsekwencji".

Jest to grant w ramach konkursu Sonata Bis-11, a jego kierownikiem jest dr Paweł Strojny.
 
 

Korelaty mózgowe odbioru i kodowania przymiotników stanu i przymiotników cechy – przetwarzanie werbalne kategorii afektywnych”. UMO-2016/23/D/HS6/01645

publikacja wyników badań słownikowych w ramach projektu w otwartym dostępie z baterią normalizowanych przymiotników afektywnych:

„Narcyzm i motywacja prospołeczna” - grant badawczy SONATA BIS ufundowany przez NCN (2018/30/E/HS6/00863), kierownik projektu: dr hab. Anna Czarna, 2019-2022.

„Moderatory społecznych skutków narcyzmu” - grant badawczy BEETHOVEN ufundowany wspólnie przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) (2016/23/G/HS6/01397) oraz Niemiecką Wspólnotę Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft; DFG), kierownicy projektu: dr hab. Anna Czarna (polska część) i prof. Michael Dufner (niemiecka część), 2018-2022.

 

 

 

We present the "Arts of Freedom" project, a two-year Erasmus + project started in September 2020.

The project is implemented by the Croatian Association of Fine Artists from Croatia in partnership with institutions: "European Prison Education Association" from Norway, "Uniwersytet Jagiellonski" from Poland, "Eszterhazy Karoly Chatolic University" from Hungary and "Changes & Chances" from the Netherlands, while associate partners are Spanish " Department of Justice of the Generalitat de Catalunya”and the Ministry of Justice of the Republic of Croatia

 

  "NeuroSmog: wpływ zanieczyszczeń powietrza na rozwijający się mózg” POIR.04.04.00-00-1763/18 -Lider Zespołu Psychologów Klinicznych dr hab. Małgorzata Lipowska, Członek Komitetu Zarządzającego dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ, Senior Scientist dr Katarzyna Sitnik – Warchulska.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, Program TEAM NET

"Sztuczne sieci neuronowe inspirowane biologicznie" nr: POIR.04.04.00-00-14DE/18-00 z dnia 28.06.2019 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, Program TEAM NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Liderem 1 Zespołu Naukowego po stronie WZIKS/ IPS: prof. dr hab. Tadeusz Marek 

Liderem 2 Zespołu Naukowego po stronie WZIKS/ IPS: prof. dr hab. Daniel Wójcik

 

"Temperamentalne aspekty aktywności mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności - badania longitudinalne", kierownik projektu: dr Kinga Tucholska, finansowanie z budżetu NCN otrzymane w ramach konkursu SONATA BIS 5 (panel HS), 2016 - 2021

"Korelaty mózgowe odbioru i kodowania przymiotników stanu i przymiotników cechy - przetwarzanie werbalne kategorii afektywnych"kierownik projektu:dr Szczepan Grzybowski-finansowanie z budżetu NCN otrzymane w ramach konkursu SONATA 12 (panel HS), 2017 - 2021

"Konflikt czy efekt czasu reakcji? Wyjaśnienie natury aktywności przyśrodkowej kory czołowej - badanie symultaniczne EEG-fMRI" - kierownik projektu: dr Ewa Beldzik, finansowanie z budżetu NCN otrzymane w ramach konkursu SONATA 11 (panel HS), 2017-2020.

„Poznanie społeczne i autoregulacja interpersonalna w narcyzmie” – granty badawczy OPUS ufundowany przez NCN (2015/19/B/HS6/02214), kierownik projektu: dr hab. Anna Czarna, 2016-2019.

"Rola fazowej aktywności katecholamin w przyśrodkowej korze czołowej w poszukiwaniu kokainy", UMO-2014/13/B/NZ4/00146 kierownik projektu dr Wojciech Solecki, realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, OPUS 7, 2015-2018.

„Cechy temperamentalne a zróżnicowanie neuronalnej aktywności w zakresie monitorowania błędów oraz uczenia się w warunkach kary i nagrody - badanie dEEG oraz fMRI", koordynator projektu: dr Justyna Mojsa-Kaja, finansowanie z budżetu NCN otrzymane w ramach konkursu SONATA BIS 1 (panel HS), 2013-2017.

"Wypalenie zawodowe z perspektywy neuronalnej – analiza wskaźników elektrofizjologicznych z zastosowaniem gęstego zapisu EEG", kierownik projektu: dr Krystyna Golonka - finansowanie z budżetu NCN, otrzymane w ramach konkursu SONATA (panle HS), 2014-2017.

„Systemy detekcji i korygowania błędnych reakcji sakadycznych oka: określenie okołodziennej stabilności/zmienności wzorców aktywności bioelektrycznej mózgu w stanie chronicznego deficytu snu. Symultaniczne badanie technikami dEEG i okulografii", koordynator projektu: prof. dr hab. Tadeusz Marek, projekt finansowany z budżetu NCN otrzymane w ramach konkursu OPUS (2011/01/B/HS6/00446), 2011-2014.

„Negacja w kontekście kompetencji komunikacyjnej, procesów poznawczych i wywierania wpływu. Badania nad przetwarzaniem negacji zdaniowej, performatywnej i wykorzystywanej w dyrektywach"; grant MNiSzW Nr N N106 133136 (2009-2012), kierownik: dr hab. Józef Maciuszek, prof. UJ.

„Funkcjonowanie neuronalnych systemów monitorowania konfliktów percepcyjnych oraz wykrywania i korygowania błędnych reakcji sakadycznych oczu w warunkach chronicznego niedoboru snu analizowane w aspekcie zmienności okołodziennej. Symultaniczne badanie metodami zdarzeniowego funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz okulografii" - grant MNiSzW Nr N N106 283935 (2008-2011) - kierownik projektu:    dr Magdalena Fąfrowicz.

"Wzorce aktywności struktur neuronalnych zawiadujących podsystemami orientacyjnym, egzekucyjnym i czuwaniowym uwagi oraz procesem wchodzenia w stan snu NREM badanych techniką fMRI w stanach senności i zmęczenia" - grant MNiSW Nr N 106 034 31/3110 (2006-2009) - kierownik projektu:  prof. dr hab. Tadeusz Marek.

„Dwoista rola światła niebieskiego - interdyscyplinarne badanie wpływu krótkiej fali światła widzialnego na rytmikę okołodobową i neuronalne aspekty funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego u ludzi oraz wpływu światła na degenerację i patologie siatkówki oka", koordynator projektu oraz kierownik Zespołu Fotobiofizycznego: prof. dr hab. Tadeusz Sarna, kierownik Zespołu Neurofizjologicznego: prof. dr hab. Marian Henryk Lewandowski, kierownik Zespołu Neuropsychologicznego: prof. dr hab. Tadeusz Marek, finansowanie z budżetu NCN otrzymane w ramach konkursu Symfonia 1, 2013-2018.

„Wpływ pory dnia na neuronalne mechanizmy leżące u podłoża zniekształceń w pamięci krótkotrwałej wywołanych interferencją o charakterze leksykalnym i przestrzennym - badanie fMRI", koordynator projektu: dr Magdalena Fąfrowicz, partner/koordynator zagraniczny: prof. Patricia Reuter-Lorenz (University of Michigan, Stany Zjednoczone), finansowanie z budżetu NCN otrzymane w ramach konkursu Harmonia 4 (panel HS), 2014-2016.

„Wpływ pory ekspozycji na światło monochromatyczne niebieskie na poziom pobudzenia, wykonanie zadań poznawczych specyficznych półkulowo, senność i nastrój", kierownik projektu: dr hab. Irena Iskra-Golec, finansowanie z budżetu NCN otrzymane w ramach konkursu OPUS 5 (panel HS), 2014-2016.

 


 

.

Web Content Display Web Content Display