Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Wojciech Solecki

dr Wojciech Solecki

 

 

E-mail: wojciech.solecki@uj.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 • Solecki W., Krowka T., Filip M., Przewłocki R. Role of opioidergic mechanisms and GABA uptake inhibition in the heroin-induced discriminative stimulus effects in rats. Pharmacological Reports, 2005, 57, 744-754.
 • Korostynski M., Piechota M., Kaminska D., Solecki W., Przewlocki R. Morphine effects on striatal transcriptome in mice. Genome Biol. 2007;8(6):R128.
 • Solecki W., Krowka T., Kubik J., Kaczmarek L., Przewlocki R. Increased analgesic tolerance to acute morphine in fosB knock-out mice: a gender study. Pharmacology, Biochemistry and Behaviour, 2008, Oct; 90(4):512-506. 
 • Solecki W., Krowka T., Kubik J., Kaczmarek L., Przewlocki R. Role of fosB in behaviours related to morphine reward and spatial memory. Behav Brain Res. 2008 Mar 6; Vol 190/2 pp 212-217. 
 • Solecki W., Ziolkowska B., Krowka T., Gieryk A., Filip M., Przewłocki R. Alterations of prodynorphin gene expression in the rat mesocorticolimbic system during heroin self-administration. Brain Research, 2009 Feb 19;1255:113-21. 
 • Solecki W., Turek A., Kubik J., Przewłocki R. Motivational effects of opiates in conditioned place preference and aversion paradigm – a study in three inbred strains of mice. Psychopharmacology, 2009 Dec;207(2):245-55. 
 • Gieryk A., Ziolkowska B., Solecki W., Kubik J., Przewlocki R. Forebrain PENK and PDYN gene expression levels in three inbred strains of mice and their relationship to genotype-dependent morphine reward sensitivity. Psychopharmacology 2010 Feb;208(2):291-300. 
 • Piechota M., Korostynski M., Soleck i W., Gieryk A., Slezak M., Bilecki W., Ziolkowska B., Kostrzewa E., Cymerman I., Swiech L., Jaworski J., Przewlocki R. The dissection of transcriptional modules regulated by various drugs of abuse in the mouse striatum. Genome Biol. 2010 May 4;11(5):R48.
 • Parkitna J., Solecki W., Gołembiowska K., Tokarski K., Kubik J., Gołda S., Novak M., Parlato R., Hess G., Sprengel R., Przewłocki R. Glutamate input to noradrenergic neurons plays an essential role in the development of morphine dependence and psychomotor sensitization. Int J Neuropsychopharmacol, 2012 Nov;15(10): 1457-71.
 • Szklarczyk K., Korostynski M., Golda S., Solecki W., Przewlocki R. Genotype-dependent consequences of traumatic stress in four inbred mouse strains. Genes Brain Behav, 2012 Sep 13. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 22974489.
 • Wickham R., Solecki W., Rathbun L., Neugebauer N., Wightman M., Addy N. Advances in studying phasic dopamine signaling in brain reward mechanisms. Frontiers in Bioscience, 2013 Jun 1;5:982-99.
 • Wickham R., Solecki W., Rathbun L., McIntosh M., Addy N. Ventral Tegmental Area α4β2* and α6β2* Nicotinic Acetylcholine Receptors Modulate Phasic Dopamine Release in the Nucleus Accumbens Core. Psychopharmacology, 2013 Apr 30. [Epub ahead of print]. 
 • Solecki W., Wickham R.J., Behrens S., Wang J., Zwerling B., Mason G.F., Addy N.A. Differential role of ventral tegmental area acetylcholine and N-methyl-d-aspartate receptors in cocaine-seeking. Neuropharmacology. 2013 Jul 11;75C:9-18. 

 • Solecki W., Kubik J., Kostrzewa E., Przewłocki R. Stress-induced analgesia is mediated by different endogenous opioid systems in C57Bl/6 and DBA/2 mice. European Neuropsychopharmacology, 2009, 19 supplement II, str. 53-54, wyd. Elsevier.
 • Solecki W., Wawszczak-Bargiela A., Kubik J., Bilecki W., Przewlocki R. Genotype-dependent effects of stress on opiate reward and GABAA receptor subtypes in C57Bl/6J and DBA2/J mice. European Neuropsychopharmacology 2009, 19 supplement III, str. 678, wyd. Elsevier. 
 • Solecki W., Szklarczyk K., Kubik J., Sikora M., Rodriquez Parkitna J., Schutz G., Przewłocki R. Cued but not contextual fear conditioning impairment in the NMDA receptor subunit NR1-DbhCre transgenic mice. European Neuropsychopharmacology, 2010, Vol 20 supplement 1, str. 23-24, wyd. Elsevier.
 • Sikora M., Solecki W., Kubik J., Przewłocki R. Enviromental manipulation influence depression-like behaviour in genotype-dependent manner. European Neuropsychopharmacology, 2010, Vol 20 supplement 1, str 23-24, wyd. Elsevier.

Biofizjologiczne podstawy zachowania, wykład na studiach stacjonarnych;

Neurobiologiczne podstawy psychoterapii, wykład w języku angielskim na studiach stacjonarnych;

Neurobiologiczne podstawy uzależnień, wykład na studiach stacjonarnych;

Neurobiologiczne podstawy zachowania, seminarium magisterskie na studiach stacjonarnych;

Psychologia Neurobiologiczna, ćwiczenia na studiach stacjonarnych;

Warsztaty psychologii stosowanej: warsztaty z neuropsychologii, ćwiczenia na studiach stacjonarnych

Staże i szkolenia

2011 – 2013 staż podoktorski w Yale School of Medicine (Uniwersytet Yale) w New Haven (Stany Zjednoczone) w grupie prof. Nii Addyego (Addy Lab at Yale, Zakład Psychiatrii Molekularnej).

2002 - 2004    Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym;

2004 - 2008 Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym: specjalistyczne, 4 letnie podyplomowe szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty; tytuł zawodowy: Terapeuta środowiskowy (2011).

Doświadczenie zawodowe

2004 - 2006      Ośrodek Profilaktyki i Terapii Rodzin stowarzyszenia „Dobra Nadzieja” w Krakowie, psycholog, terapeuta;

2006 - 2011      Krakowski Instytut Psychoterapii stowarzyszenia „Siemacha” w Krakowie, psycholog, terapeuta;

2013 - 2019 Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, Zakład Neurofarmakologii Molekularnej, pracownik naukowy.

Nagrody i wyróżnienia

2007 Scientific Award from Director of Institute of Pharmacology Polish Academy of Science;

2007 Karol Parnas Award from Polish Biochemistry Society;

2009 START; Fellowship for young researchers from Fundation for Polish Science;

2010 Malopolskie scholarschip for young researchers;

2011 European College of Neuropsychopharmacology ECNP Fellowship Award;

2012 Finalista nagrody im. A. Rojszczaka;

2012 Axelorod Travel Award;

2014 Nagroda Rektora zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe.

2015 Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

2018 Nagroda Rektora zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe.

Członkstwo

Członek Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego (PT BUN), Society for Neuroscience oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Środowiskowej.

Recenzent publikacji dla Neuropsychopharmacology, Journal of Neurochemistry, Neuropharmacology, Neuroscience, International Journal of Molecular Science, Schizophrenia Biulletin i Acta Neurobiologiae Experimentalis.

Członek szerokiej Rady Redakcyjnej (Editorial Board) w czasopiśmie Frontiers in Behavioral Neuroscience pełniący funkcję Review Editor.

Web Content Display Web Content Display