Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Monika Kwiek

Zakład Psychologii Sądowej i Kryminologii

 

Pokój: 1.317

Dyżury

e-mail:monikaa.kwiek@uj.edu.p

 

 

  • Teoria historii życia
  • Ewolucyjna perspektywa przestępstw kryminalnych 
  • Etiologia zachowań przestępczych
  • Strategie godowe i współzawodnictwo seksualne

 

Lista publikacji:

Kwiek, M., & Piotrowski, P. (in press). Life History Strategies of Male Criminal Offenders: Verifying Traditional Life History Patterns. Evolutionary Psychology.

Kwiek, M. (2023). Żyj szybko, umieraj młodo. Strategie życiowe sprawców przestępstw pospolitych. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska.

[Live Fast, Die Young : Life History Strategies of Common Criminals]

Kwiek, M., & Piotrowski, P. (2020). Do Criminals Live Faster Than Soldiers and Firefighters? A Comparison of Biodemographic and Psychosocial Dimensions of Life History Theory. Human Nature, 31(3).

Kwiek, M. (2018). Teoria historii życia – prezentacja koncepcji oraz jej implikacji dla praktyki wychowawczej. Eruditio et Ars, 1(1), 48-55.

[Life History Theory – an Introduction and Implications for Pedagogical Practice]

Kwiek, M. (2018). Zjawisko patriotycznego rapu: agresywna narracja w kontekście psychologii ewolucyjnej, w: P. Piotrowski (red.), Agresja - ujęcie narracyjne. Difin: Warszawa, 80-116.

[The Phenomenon of Patriotic Rap: Aggressive Narrative in the Context of Evolutionary Psychology]

Kwiek, M. (2017). Czytelnictwo w więzieniach - inicjatywy promujące oraz propozycje ich rozwijania, w: M. K. Kowalczyk (red.), Uwarunkowania i przebieg procesów resocjalizacji, readaptacji i inkluzji społecznej, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT: Toruń, 267-275.

[Reading in Prisons – Promoting Initiatives and Proposals for their Development]

Kwiek, M., Florek, S., Piotrowski, P. (2016). The Theory of Life History and Criminal Behavior. Polish Journal of Social Rehabilitation, 12, 9-25.

Kwiek, M. (2014). Strategie rywalizacji seksualnej wykorzystującej przemoc w kontekście psychologii ewolucyjnej, w: P. Piotrowski, B. Smoter, K. Gaczoł (red.), Wychowanie: uwarunkowania, konteksty, narracje, Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu: Nowy Sącz, 92-115.

[Violent Strategies of Intrasexual Competition in the Context of Evolutionary Psychology]

  • Life History Theory
  • Evolutionary perspective on criminal offendidng
  • Aetiology of criminal behaviour
  • Mating strategies and sexual competition

Publications:

Kwiek, M., & Piotrowski, P. (in press). Life History Strategies of Male Criminal Offenders: Verifying Traditional Life History Patterns. Evolutionary Psychology.

Kwiek, M. (2023). Żyj szybko, umieraj młodo. Strategie życiowe sprawców przestępstw pospolitych. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska.

[Live Fast, Die Young : Life History Strategies of Common Criminals]

Kwiek, M., & Piotrowski, P. (2020). Do Criminals Live Faster Than Soldiers and Firefighters? A Comparison of Biodemographic and Psychosocial Dimensions of Life History Theory. Human Nature, 31(3).

Kwiek, M. (2018). Teoria historii życia – prezentacja koncepcji oraz jej implikacji dla praktyki wychowawczej. Eruditio et Ars, 1(1), 48-55.

[Life History Theory – an Introduction and Implications for Pedagogical Practice]

Kwiek, M. (2018). Zjawisko patriotycznego rapu: agresywna narracja w kontekście psychologii ewolucyjnej, w: P. Piotrowski (red.), Agresja - ujęcie narracyjne. Difin: Warszawa, 80-116.

[The Phenomenon of Patriotic Rap: Aggressive Narrative in the Context of Evolutionary Psychology]

Kwiek, M. (2017). Czytelnictwo w więzieniach - inicjatywy promujące oraz propozycje ich rozwijania, w: M. K. Kowalczyk (red.), Uwarunkowania i przebieg procesów resocjalizacji, readaptacji i inkluzji społecznej, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT: Toruń, 267-275.

[Reading in Prisons – Promoting Initiatives and Proposals for their Development]

Kwiek, M., Florek, S., Piotrowski, P. (2016). The Theory of Life History and Criminal Behavior. Polish Journal of Social Rehabilitation, 12, 9-25.

Kwiek, M. (2014). Strategie rywalizacji seksualnej wykorzystującej przemoc w kontekście psychologii ewolucyjnej, w: P. Piotrowski, B. Smoter, K. Gaczoł (red.), Wychowanie: uwarunkowania, konteksty, narracje, Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu: Nowy Sącz, 92-115.

[Violent Strategies of Intrasexual Competition in the Context of Evolutionary Psychology]

Web Content Display Web Content Display