Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Mateusz Polak

dr Mateusz Polak

Zakład Komunikacji Społecznej i Badań Podstawowych w Psychologii

Pokój: 1.344

Dyżury

Telefon:

             

e-mail:mateusz.polak@uj.edu.pl

 

- psychologia ekonomiczna, ekonomia behawioralna

- psychologia podejmowania decyzji

- psychologia społeczna i komunikacja społeczna

- postawy antynaukowe

- dezinformacja
 

Maciuszek, J., Polak, M., i Sekulak, M. (2019). Memory effects of implicit and explicit negation in a visual setting: Negation based on implicatures leads to a similar number of false memory alarms as overt negation. Polish Psychological Bulletin, 50(4).

Maciuszek, J., Polak, M., i Sekulak, M. (2019). There is no item vs. I wish there were an item: Implicit negation causes false recall just as well as explicit negation. PloS One, 14(4), e0215283.

Maciuszek, J., Polak, M. i Świątkowska, N. (2019).  Grammatical gender influences semantic categorization and implicit cognition in Polish. Frontiers in Psychology, 10, 2208.

Sikorska, I., Adamczyk, M. i Polak, M. (2019). Zasoby odporności psychicznej dziecka - co wiedzą o nich rodzice i nauczyciele. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 14(2), 23-39.

Polak, M. i Polczyk, R. (2019). Misinformation about dividend payouts influences transaction prices in experimental asset markets. E-Finanse, 15(4), 44-54.

Polak,M., Szpitalak, M., Dukała, K. i Polczyk, R. (2016). Toward a non-memory misinformation effect: Accessing the original source does not prevent yielding to misinformation. Current Psychology 35(1), 1-12. doi: 10.1007/s12144-015-9352-8

Szpitalak, M., Polak, M., Polczyk, R. i Dukała, K. (2015). The influence of social, para-social, and nonsocial misleading post-event sources on memory performance. European Journal of Social Psychology (ISSN: 0046-2772). doi: 10.1002/ejsp.2136

Polak, M. (2014). Outsider trading, czyli dezinformacja na giełdzie. [W:] Król., M. (red.), Nauka prowadzi w przyszłość (s. 179-183). Kraków: AT wydawnictwo.

Polak, M. (2012). Społeczny efekt dezinformacji. [W:] Doliński, D., Maciuszek, J. i Polczyk, R. (red.) Wokół wpływu społecznego (s.112-120). Kraków: Wydawnictwo UJ.

Polak, M. (2012). Efekt dezinformacji w zadaniu nie-pamięciowym. Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, 19, 255-262.

Polak, M. (2012). The misinformation effect in financial markets - an emerging issue in behavioural finance. The Quarterly „E-finanse”, 8(3), 55-61.

Polczyk, R., Szpitalak, M., Polak, M., Dukała, K. i Pawlik, R. (2012). Misinformation effect as a threat for eyewitness testimonies. Problems of Forensic Sciences, 91, 216 – 226

- Jak informować, żeby nie traumatyzować? Dziennikarskie i psychologiczne aspekty medialnych relacji z pandemii COVID-19 (projekt finansowany w ramach IDUB).

- Beliefs in anti-vaccine arguments among vaccine deniers and vaccine-ambiguous.

- The impact of COVID-19 on vaccine rejection: a longitudinal study.

- Psycholinguistic factors influencing decision making under risk.

- Wpływ programu “Dzielne dzieci” na odporność psychiczną w okresie przedszkolnym.

- Psychological factors influencing the illusion of control and the illusion of control by proxy.

Polak, M. Pamiętając poprawnie, zeznając błędnie: efekt dezinformacji w zadaniu nie-pamięciowym. Prawne i psychologiczne problemy zeznań świadków. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 3.12.2010.
Polak, M.  Wpływ osoby przesłuchującej na występowanie efektu dezinformacji. Wokół wpływu społecznego. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 7-8.05.2011
Polak, M. Memory impairment is not necessary: The misinformation effect in a non-memory task. The 5th International Conference on Memory . University of York, York, Wielka Brytania, 31.07-5.08.2011
Polak, M. The misinformation effect in financial markets. 2nd International Postgraduate Conference, Ciążeń, 17-19.05.2012.
Polak, M. Multiple post-event sources and warning against misinformation. 2nd International Postgraduate Conference, Ciążeń, 17-19.05.2012.
Polak, M., Dukała., K., Szpitalak, M. i Polczyk, R. Dostęp do prawidłowej odpowiedzi nie zapobiega efektowi dezinformacji. III Konferencja Zespołu Wpływu Społecznego „ZaBaWa”, Warszawa, 16-17.05.2013.
Polak, M., Dukała, K., Szpitalak, M. i Polczyk, R. Awareness of discrepancies does not protect against a non-memory misinformation effect. 6. Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej, Kraków, 1-2.06.2013.
Polak, M., Dukała., K., Szpitalak, M. i Polczyk, R. Accessing the original information while answering does not prevent the misinformation effect. European Association of Psychology and Law (EAPL) Conference, Coventry, Wielka Brytania, 2-6.09.2013
Szpitalak, M., Polak, M., Polczyk, R. i Dukała, K. Social contagion and the misinformation effect: A comparison. European Association of Psychology and Law (EAPL) Conference, Sankt Petersburg, Rosja, 24-27.06.2014
Polak, M. Dezinformacja podnosi ceny transakcyjne akcji.  V Konferencja Zespołu Badania Wpływu Społecznego „ZaBaWa”. Warszawa, 15-16.05.2015
Polak, M. i Dukała, K. Wpływ społeczny a błędy pamięci zeznań świadków – synteza zjawisk i pojęć. XII Zjazd PSPS. Łódź, 3-6.09.2015
Polak, M. Niejednolita dezinformacja na rynkach finansowych. Heterogeniczność informacyjna obniża ceny transakcyjne akcji. VI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja „ZaBaWa. Wokół wpływu społecznego”. Kraków, 13-14.05.2016
Mateusz Polak, Józef Maciuszek - Czy boimy się niewiadomej? Decyzje zawierające nieznany zysk lub nieznaną stratę. XIV Zjazd PSPS, Toruń, 15-17.IX.2017
Józef Maciuszek, Mateusz Polak - Czy good  luck  to cecha wydarzeń  czy osobista, stabilna  siła? Oludzkiej wierze w fart i jego doświadczenie. XIV Zjazd PSPS, Toruń, 15-17.IX.2017
 Katarzyna Stasiuk, Józef Maciuszek, Mateusz Polak, Dariusz Doliński - Kto się boi szczepień? Postawy Polaków wobec szczepień i medycyny alternatywnej. VII Konferencja Zespołu Badania Wpływu Społecznego „ZaBaWa”, Łódź, 17-18.V.2018
Józef Maciuszek, Mateusz Polak, Martyna Sekulak - Utajone i jawne zaprzeczenie obecności; mechanizm fałszywych alarmów pamięciowych. XV Zjazd PSPS, Lublin, 21-23.IX.2018
Katarzyna Stasiuk, Józef Maciuszek, Mateusz Polak, Dariusz Doliński – Postawy Polaków wobec nauki – sceptycyzm wobec szczepień i wiara w medycynę alternatywną. XV Zjazd PSPS, Lublin, 21-23.IX.2018
Mateusz Polak, Katarzyna Stasiuk, Karolina Chodzyńska – Wpływ sprawczości i wspólnotowości na zapośredniczoną iluzję kontroli w kontekście loterii. XV Zjazd PSPS, Lublin, 21-23.IX.2018
Iwona Sikorska, Magdalena Adamczyk, Mateusz Polak - Cechy temperamentu sprzyjające odporności psychicznej u dzieci. IV Konferencja Interdyscyplinarna Zdrowie i odporność psychiczna, Kraków, 21-22.09.2018
Mateusz Polak, Karolina Chodzyńska  – Informacja o obiektywnym prawdopodobieństwie loterii a złudzenie kontroli. IX Konferencja Zespołu Badania Wpływu Społecznego „ZaBaWa”, Duszniki-Zdrój, 8-10.V.2019
Katarzyna Stasiuk, Mateusz Polak, Dariusz Doliński, Józef Maciuszek - Wpływ infomracji o negatywnych doświadczeniach za szczepieniami na akceptację argumentacji liderów ruchów antyszczepionkowych. IX Konferencja Zespołu Badania Wpływu Społecznego „ZaBaWa”, Duszniki-Zdrój, 8-10.V.2019

 

  • Moduł specjalizacyjny: Psychologia pieniądza, inwestycji i gospodarki
  • Seminarium magisterskie: Podejmowanie decyzji oraz psychologia ekonomiczna
  • Risk, money and decision making (zajęcia ogólnowydziałowe)
  • Psychologia społeczna
  • Zaawansowana psychologia społeczna
  • Moduł specjalizacyjny: Psychologiczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi