Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak

dr Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak


Zakład Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii

 

Pokój: 1.339

Dyżury

Telefon: (12) 664 57 42

e-mail: amalgorzata_kuleta@op.pl
             malgorzata.kuleta@uj.edu.pl

 • Psychologia kliniczna, psychopatologia i psychoterapia;
 • psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej;
 • zagadnienia tożsamości, autonarracji, osobistej i kulturowej mitologii w przebiegu indywidualnego rozwoju oraz w procesie diagnozy i szeroko rozumianej pomocy psychologicznej.

 • Redakcja książki: D. Kubacka-Jasiecka, M. Kuleta: W kręgu psychologicznej problematyki tożsamości. Wyd. UJ, Kraków, 2008;
 • M. Kuleta: Społeczno-kulturowe i osobowościowe uwarunkowania obrazu własnego ciała. W: D. Kubacka-Jasiecka, M. Kuleta (red.): W kręgu psychologicznej problematyki tożsamości. Wyd. UJ, Kraków, 2008;
 • M. Kuleta: Lęk i tożsamość w obliczu procesów globalizacyjnych. Preferencje stylu życia młodych Polaków. W: D. Kubacka-Jasiecka, M. Kuleta (red.): W kręgu psychologicznej problematyki tożsamości. Wyd. UJ, Kraków, 2008;
 • M. Kuleta: Doświadczenie żalu po stracie w perspektywie społeczno-kulturowej. Znaczenie rytuałów żałobnych. W: H. Wrona-Polańska (red.): Zdrowie - stres - choroba w wymiarze psychologicznym. Oficyna Wydawnicza „Impuls", Kraków, 2008;
 • M. Kuleta: Doświadczenia lęku społecznego i obraz własnego ciała - wzajemne zależności. W: H. Wrona-Polańska (red.): Zdrowie - stres - choroba w wymiarze psychologicznym. Oficyna Wydawnicza „Impuls", Kraków, 2008
 • M. Wasilewska, M. Kuleta: Niewidzialne lojalności w systemie rodzinnym - rozważania wokół koncepcji Ivana Boszormenyi - Nagy'ego. W G. Makiełło-Jarża (red.): Wymiary przestrzeni życiowej współczesnej rodziny. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008,
 • M. Kuleta, M. Wasilewska: Style wychowania w rodzinie generacyjnej a obraz własnego ciała u młodych kobiet. W: L. Golińska, B. Dudek (red.): Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008;
 • M. Wasilewska, M. Kuleta: Dziedzictwo rodzinne - wsparcie czy utrudnienie w podejmowaniu zadań rozwojowych przez kobiety. W: L. Golińska, B. Dudek (red.): Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008;
 • M. Kuleta, J. Trzópek: Aspects of Private and Public Self-Consciousness in Social Anxiety Disorder. "Polish Journal of Environmental Studies", Vol. 16, No. 5C, 2007, Part I, s. 311-314;
 • J. Trzópek, M. Kuleta: Life environment as anenvironment of meanings: how what we live influences who we are. "Polish Journal of Environmental Studies", Vol. 16, No. 5C, 2007, Part II;
 • M. Kuleta, M. Wasilewska: Rodzina w żałobie - wpływ doświadczenia utraty na funkcjonowanie rodziny jako systemu. „Państwo i społeczeństwo". Nr 3/2007
 • M. Kuleta, D. Krzemionka-Brózda, M. Wasilewska: The Influence of Sociocultural and Personality Factors on Body Image - Healthy Implications. "Polish Journal of Environmental Studies", Vol. 15, No. 2B, 2006, Part II;
 • D. Krzemionka-Brózda, M. Kuleta, M. Wasilewska: „Psychological and Environmental Determinants of Overweight Problems among Young Women". "Polish Journal of Environmental Studies", Vol. 15, No. 2B, 2006, Part II;
 • M. Wasilewska, D. Krzemionka-Brózda, M. Kuleta: Family Environment and Depression whilst Enterning Adulthood. "Polish Journal of Environmental Studies", Vol. 15, No. 2B, 2006, Part V;
 • M. Wasilewska, M. Kuleta: Style wychowania w rodzinie a zadowolenie z siebie młodych kobiet wkraczających w dorosłe życie. W: G. Makiełło-Jarża (red.): „Konteksty społeczne i cywilizacyjne współczesnej rodziny". Państwo i społeczeństwo. Nr 2/2006;
 • M. Kuleta, M. Wasilewska: „Sens cierpienia. Sens życia. Analiza jakościowa indywidualnych doświadczeń." W: G. Makiełło-Jarża, Z. Gajda (red.): „Ból i cierpienie." Acta Academiae Modrevianae. Kraków, 2005;
 • M. Kuleta, J. Trzópek: Zmiana stylu życia jako efekt przezwyciężenia kryzysu - szansa czy konieczność?. W: D. Kubacka-Jasiecka, K. Mudyń (red.): Kryzys. Interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003;
 • M. Kuleta: Człowiek jako kreator zmian w swoim życiu. W: Dorota Kubacka - Jasiecka (red.): Człowiek wobec zmiany. Rozważania psychologiczne. Wyd. UJ, Kraków 2002;
 • M. Kuleta: Problemy motywacji do zmiany w psychoterapii krótkoterminowej. W: L. Gapik (red.): Postępy psychoterapii. Tom II. Wybrane zagadnienia teoretyczne. Wyd. UAM Poznań, 1999;
 • B. Dobrzańska - Socha, M. Kuleta, P. Słowik: Zastosowanie metod psychoterapii w promocji zdrowia. W: L. Gapik (red.): Postępy Psychoterapii, tom 1, Psychoterapia a edukacja, UAM, Poznań, 1998;
 • M. Kuleta: Lęk przed zmianą - psychologiczne konsekwencje negatywnej postawy wobec przyszłości. W: I. Kaflik, H. Piskorska: Lęki współczesnego człowieka. Częstochowa, 1995;
 • M. Kuleta: Rola i znaczenie mitów osobistych z perspektywy psychologii zdrowia. Materiały Jubileuszowej Konferencji Naukowej, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Kraków 1995;
 • M. Kuleta: Zmaganie się ze stresem życia codziennego. Zeszyty Naukowe UJ MCLXVIII, Prace Psychologiczne, Z. 12, Kraków, 1995;
 • D. Kubacka-Jasiecka, M. Kuleta: Problemy i trudności interwencji kryzysowej. Z doświadczeń superwizora pracy interwencyjnej studentów psychologii; Przegląd Psychologiczny, 1992, NR 2, TOM XXXV;
 • A. Tokarz, M. Kuleta: Sytuacje trudne a twórczość w świetle danych autobiograficznych. Cz. II. Problemy związane bezpośrednio i pośrednio z pracą pisarską. Psychologia Wychowawcza, 1992, NR 4;
 • A. Tokarz, M. Kuleta: Sytuacje trudne a twórczość w świetle danych autobiograficznych. Cz. I. Teoretyczny kontekst problemu i osobowościowy kontekst analizy danych autobiograficznych; Psychologia Wychowawcza, 1992, NR 2/3;

 • Teorie i metody oddziaływania psychologicznego.
 • Model integracyjny w psychoterapii.
 • Mistrzowie psychoterapii.
 • Psychoterapia małżeństw i par.
 • Kryzys utraty i żałoby.
 • Interwencja kryzysowa.
 • Seminarium magisterskie: Kryzysy psychologiczne w biegu życia - ujęcie narracyjne.

Prowadzenie warsztatów na studiach podyplomowych w zakresie interwencji kryzysowej, psychoterapii i muzykoterapii. Ukończone kursy i staże kliniczne oraz wieloletnie szkolenia i doświadczenia zawodowe w dziedzinie psychoterapii.

Web Content Display Web Content Display