Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Katarzyna Sitnik-Warchulska

dr Katarzyna Sitnik-Warchulska

Zakład Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii

Pokój: 1.343

Dyżury

E-mail: katarzyna.sitnik-warchulska@uj.edu.pl

Opiekun  roku 2018/2019

 

 • psychologia kliniczna,
 • agresja, autoagresja,
 • zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży,
 • zaburzenia przywiązania u dzieci, relacja terapeutyczna u dzieci i młodzieży,
 • diagnoza psychospoleczna,
 • terapia rodzin

Specjalista psycholog kliniczny, specjalista terapii środowiskowej, psychoterapeuta z certyfikatem European Association for Psychotherapy oraz uznaniem Ministra Zdrowia w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży. Pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej w woj. śląskim. Członek komisji egzaminacyjnej w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej przy Centrum Egzaminów w Łodzi. Ukończyła wiele całościowych szkoleń w zakresie psychologii klinicznej i psychoterapii. Bliskie jest jej biopsychospołeczna i rozwojowa perspektywa w diagnozie i terapii. Od ponad 20 lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży oraz rodzin z zaburzeniami z kręgu psychiatrycznego, w szczególności z zaburzeniami zachowania i emocji, zaburzeniami sprzężonymi oraz zaburzeniami przywiązania. Autorka kilkudziesięciu wystąpień na konferencjach i zjazdach naukowych. Jej zainteresowania naukowo- badawcze koncentrują się wokół psychopatologii, psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, relacji terapeutycznej, diagnozy psychospołecznej i pracy z rodziną. Zaangażowana jest w krajowe i międzynarodowe projekty naukowe dotyczące funkcjonowania dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji oraz specyfiki kształtowania relacji terapeutycznej. Autorka publikacji naukowych indeksowanych w ERIH, EMBASE, JCR, IC etc. 

Izydorczyk, B., Sitnik-Warchulska, K., Lizińczyk, S., Lipowska, M. (2020). Socio-Cultural Standards Promoted by the Mass Media as Predictors of Restrictive and Bulimic Behavior. Frontiers in Psychiatry, 11 (506), 1-14. doi: 10.3389/fpsyt.2020.00506

Kapinos-Gorczyca, A., Sitnik-Warchulska, K. (2020). Terapia w psychiatrii dzieci i młodzieży. In J. Skiba (Ed.) Terapia interdyscyplinarna. Wybrane problemy (pp. 75-88). Kraków: Impuls.

Izydorczyk, B., Truong, T. K. H., Lizińczyk, S., Sitnik-Warchulska, K., Lipowska, M., & Gulbicka, A. (2020). Body dissatisfaction, restrictive, and bulimic behaviours among young women : a Polish-Japanese comparison. Nutrients, 12(3), 1–20. doi:10.3390/nu12030666

Sitnik-Warchulska, K., Izydorczyk, B., & Lipowska, M. (2019). Wyzwania klinicznej diagnostyki psychologicznej dzieci i młodzieży : rekomendacje konsultantów w dziedzinie psychologii klinicznej. Psychiatria I Psychologia Kliniczna, 19(1), 54–62. doi:10.15557/PiPK.2019.0008

Sitnik-Warchulska, K. & Gruszczyńska, M. (2019). Między normą a zaburzeniem psychicznym (Eds.). Katowice : Wydawnictwo Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Sitnik-Warchulska, K. (2019). Norma a zaburzenie psychiczne w okresie dzieciństwa i dorastania. In K. Sitnik-Warchulska & M. Gruszczyńska (Eds.), Między normą a zaburzeniem psychicznym : teoria i praktyka kliniczna (pp. 15–22). Katowice : Wydawnictwo Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Sitnik-Warchulska, K. (2019). Psycholog-praktyk wobec kryzysów indywidualnych i społecznych. In B. Gulla (Ed.), Zadania psychologa-praktyka (pp. 88–108). Biblioteka Jagiellońska. Retrieved from http://www.zintegruj.uj.edu.pl/documents/138678555/0/Zadania+psychologa+praktyka#page=87

Czyżowska, D., Gurba, E., Czyżowska, N., Kalus, A., Sitnik-Warchulska, K., & Izydorczyk, B. (2019). Selected predictors of the sense of intimacy in relationships of young adults. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(22), 1–13. doi:10.3390/ijerph16224447

Izydorczyk, B., Kwapniewska, A., Lizińczyk, S., & Sitnik-Warchulska, K. (2019). Characteristics of psychological resilience and body image in women in the early and late periods after mastectomy. Health Psychology Report, 7(1), 32–47. doi:10.5114/hpr.2018.79996

Izydorczyk, B., Sitnik-Warchulska, K., Kühn-Dymecka, A., & Lizińczyk, S. (2019). Family and peer resources in relation to psychological condition in patients with paranoid schizophrenia. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 21(3), 25–40. doi:10.12740/APP/109629

Izydorczyk, B., Sitnik-Warchulska, K., Lizińczyk, S., & Lipiarz, A. (2019). Psychological predictors of unhealthy eating attitudes in young adults. Frontiers in Psychology, 10. doi:10.3389/fpsyg.2019.00590

Izydorczyk, B., Sitnik-Warchulska, K., Kühn-Dymecka, A., & Lizyńczyk, S. (2019). Resilience, sense of coherence, and coping with stress as predictors of psychological well-being in the course of schizophrenia : the study design. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(7). doi:10.3390/ijerph16071266

Izydorczyk, B., Sitnik-Warchulska, K., Ostrowska, K., & Starosta, J. (2019). Self-assessment of the body and social competences in the group of mothers and their adult daughters. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(16). doi:10.3390/ijerph16162824

Izydorczyk, B., Rąba, M., & Sitnik-Warchulska, K. (2018). Resilience, self-esteem, and body attitude in women from early to late adulthood. Health Psychology Report, 6(3), 193–206. doi:10.5114/hpr.2018.74698

Sitnik-Warchulska, K., & Izydorczyk, B. (2018). The psychic readiness for destruction among contemporary adolescents. Journal of Clinical Nursing, 28(3-4), 469–479. doi:10.1111/jocn.14623

Izydorczyk, B., Kwapniewska, A., Lizińczyk, S., & Sitnik-Warchulska, K. (2018). Psychological resilience as a protective factor for the body image in post-mastectomy women with breast cancer. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(6), 1–16. doi:10.3390/ijerph15061181

Izydorczyk, B., & Sitnik-Warchulska, K. (2018). Sociocultural appearance standards and risk factors for eating disorders in adolescents and women of various ages. Frontiers in Psychology, 9, 1–21. doi:10.3389/fpsyg.2018.00429

Sitnik-Warchulska, K., & Izydorczyk, B. (2018). Family patterns and suicidal and violent behavior among adolescent girls : genogram analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(10). doi:10.3390/ijerph15102067

2019- obecnie

Senior Scientist (Doktor z doświadczeniem naukowym), członek zespołu Psychologia dziecka w projekcie NeuroSmog: wpływ zanieczyszczenia na rozwijający się mózg

2017 -2018r.

Autor projektu badawczego: Rodzina jako czynnik prozdrowotny – badania statutowe Zakładu Psychologii SUM

2015 r.

Realizacja badań pilotażowych w ramach projektu: Predyktory zachowań samobójczych w populacji adolescentów.

2007- 2009 r.

Autor projektu badawczego: W poszukiwaniu własnej tożsamości. Koncepcja siebie a doświadczenia rodzinne u młodzieży w wieku dorastania (badania własne- Śląski Uniwersytet Medyczny)

2002- 2006 r.

Współudział w realizacji projektu: Rola psychologicznej interwencji behawioralno-poznawczej w poprawie stanu zdrowia psycho-fizycznego chorych we wczesnym okresie po zawale serca (badania statutowe Zakładu Psychologii SUM).

 

2003-2005 r.

Autor projektu badawczego: Sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi pacjentów z utratami przytomności w aspekcie ich poczucia autonomii (badania własne- Śląski Uniwersytet Medyczny).

 • Psychopatologia- wykłady, ćwiczenia
 • Człowiek w mikrokontekście- wykłady
 • Człowiek w mikrokontekście i relacje społeczne- wykłady
 • Monograficzne wykłady dotyczące zaburzeń okresu dzieciństwa i dorastania
 • Metody diagnozy- wybrane ściczenia
 • Seminarium magisterskie z obszaru psychologii klinicznej dzieci i młodzieży

Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Nagroda Rektora za szczególne osiągnięcia osiągnięcia naukowe za 2018 r.  - otrzymana w 2019 r.