Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

mgr Kaja Głomb

mgr Kaja Głomb

Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

Pokój: 1.358

Dyżury

Telefon: 012 664 57 09

e-mail: kaja.glomb@uj.edu.pl

  • Psychologia zeznań świadków, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania emocji na pamięć epizodyczną i rozpoznawczą oraz różnic indywidualnych w tym zakresie.
  • Badania poligraficzne [wariograficze], ze szczególnym uwzględnieniem psychofizjologicznych korelatów wspomnień fałszywych, fałszywych przyznań do winy (false confession) oraz symulacji chorób psychicznych.
  • Osobowościowe korelaty zachowań przestępczych i agresywnych.
  • Patologiczne wymiary osobowości w populacji nieklinicznej i ich potencjał adaptacyjny w różnych populacjach, ze szczególnym uwzględnieniem grup zawodowych.
  • Metodologia badań eksperymentalnych.

Głomb K., (2019) Zbrodnia i kara. Czy neuronauka przedefiniuje te pojęcia? (W:)M. Pawelec (red.) Psychologia w zmieniającym się świecie, str. 65-78 Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI; 65-78

Głomb K.  (2020) Does Eyewitness Guess or Recognize? Bootstrapping Face and Object Identification. Psychology and Law, 10(3), 73-85. Doi: 10.17759/psylaw.2020100306

Głomb K. (2021) How to improve eyewitness testimony research: theoretical and methodological concerns about experiments on the impact of emotions on memory  performance. Psychological Research [online first]. Doi: 10.1007/s00426-021-01488-4

Kierownictwo:

Mini grant dla doktorantów Świadek idealny. Rola zmiennych indywidualnych w formułowaniu się wspomnień dotyczących wydarzeń emocjonalnych finansowany z subwencji WZiKS UJ przeznaczonej na działalność badawczą.

       Uczestnictwo:

  • Temporalne aspekty aktywności mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności – badania longitudinalne, finansowane ze środków NCN, kierownik: dr K. Tucholska.
  • Wybrane elementy zachowań organizacyjnych na oddziałach neonatologicznych jako czynniki zwiększające przeżywalność niemowląt o niskiej wadze urodzeniowej – kierownik: dr hab. J. Rosiński, prof. UJ; badania finansowane ze środków statutowych IE UJ.

  • Uczestnictwo w projekcie Future University Lab stanowiącym thinktank sieci uniwersyteckiej UNA Europa
  • Uczestnictwo w interdyscyplinarnym projekcie badawczym kierowanym przez dr Kamila Kopija z Instytutu Archeologii dotyczącym komunikacji i proksemiki w antycznej przestrzeni publicznej [projektowanie eksperymentu dot. widoczności gestów oraz analiza wyników]

Web Content Display Web Content Display