Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

professor Józef Maciuszek

professor Józef Maciuszek

Head of the Department of Social Communication and Basic Research in Psychology

room:1.356

e-mail: jozef.maciuszek@uj.edu.pl
 •  
 •  

 

 

 • My major interests are focused on the social influence, processing negation and non-literal and indirect communication – processing mechanism and persuasive functions (metaphors, irony, presuppositions, indirect speech acts). The other area of my interest is the  predictors of good and bad luck.

 •  

 • Grant N N106 133136, "Negation in context of communicative competence and social influence"
 •  

 • Maciuszek J. Automatyzm w reakcji na wpływ społeczny – na przykładzie działania wybranych wzorców lingwistycznych, sesja posterowa, III Kolokwia Jadwisińskie: „Automatyzmy. Nowe perspektywy". Jadwisin, 20-22 czerwca 2002.
 • Maciuszek J. Język jako narzędzie wpływu – działanie wybranych wzorców lingwistycznych, XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Lublin, 5-8 września 2002
 • Maciuszek J. Automatyzmy w relacjach społecznych czyli o bezrefleksyjności w kontekście wpływu społecznego, Konferencja Naukowa nt. „Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość", Katedra Psychologii , Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Kraków 22-24 października 2002 r.
 • Maciuszek J., Metafora jako forma komunikacji perswazyjnej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Sztuka perswazji- socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 21-23 maja 2003
 • Maciuszek J. Problematyka motywacji w organizacji, Konferencja Naukowa, „Incentive tourism – nowoczesne narzędzie zarządzania", Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 12 czerwca 2003 r.
 • Maciuszek J., Batko A., The power of linguistic negation. Fourth International Symposium on Suggestion and Suggestibility, July 28-30 2003, Krakow, Poland.
 • Maciuszek J., O modelach przetwarzania negacji. XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Kraków 22-25 września 2005.
 • Maciuszek J., Negacja w kontekście komunikacji perswazyjnej i wpływu społecznego. XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Kraków 22-25 września 2005.
 • Maciuszek J., Rozpoznawanie znaczenia afektywnego zaprzeczonych przymiotników. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologii Społecznej, Przegorzały 25-26 września 2005.
 • Maciuszek J., Automatyzm wpływu zaprzeczonych poleceń na ukierunkowanie uwagi. XII Konferencja Klubu Psychologii Autonomicznej „Homo Automaticus czy Homo Sapiens?, Jadwisin 28-30 czerwca 2006.
 • Maciuszek J., Presupozycje i negacja jako lingwistyczne narzędzia komunikacji perswazyjnej, Konferencja pt. Mechanizmy perswazji i manipulacji, Wydział Filologiczny UŁ, 20-21 listopada 2006, L.esko.
 • Maciuszek J. Negated directives in the context communicative competence, XXIX International Congress of Psychology, Berlin, July 20-25. 2008.
 • Maciuszek J. „Uważam, że nie było dobrze" vs. „Nie uważam, że było dobrze" – czyli komunikacyjno-semantyczne aspekty przetwarzania negacji zdaniowej i performatywne. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologii Społecznej, 14-17 września 2008.

 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
 • Towarzystwo Naukowe Prakseologii

Web Content Display Web Content Display