Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Bogusława Piasecka

dr Bogusława Piasecka

Pokój: 1.319

Dyżur

Telefon: (12) 664 56 30

E-mail: boguslawa.piasecka@uj.edu.pl

 

 

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dwóch obszarów, pierwszy to psychoterapia indywidualna, par i rodzinna oraz superwizja psychoterapii; drugi to psychologia organizacji ze szczególnym uwzględnieniem organizacji uczących i leczących.

Międzypokoleniowa desygnacja w wyborze profesji.(2013) [w:], W poszukiwaniu międzypokoleniowej transmisji wzorców zachowań, postaw i wartości, Mudyń, K. (red.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2013, s.245-263.

Siblings – retrospective analysis of deidentification processe.  [w:]Health and resilience, Sikorska, I., Ostrowski, T., (red.), Kraków: Wyd. UJ, 2014 [współautorzy: K.Gerc, I.Sikorska]

Psychoterapia w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Możliwości i zakres stosowania, [współautorzy:Kozłowska-Piwowarczyk I., Gerc K.],  Psychoterapia 4 /2015, (175), s. 77-92

http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_4_2015/77Piasecka_Psychoterapia_4_2015.pdf

Agresja-perspektywa psychoterapeutów (red). (2017), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Resilience in Contemporary psychology, w: Resilience and Health (red), Ostrowski,T., Piasecka,B.,Gerc,K.,(2018), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Couple Therapy: Building Family Resilience – a Case Study, w: Resilience and Health (red), Ostrowski,T., Piasecka,B.,Gerc,K.,(2018), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konferencja Trzech Sekcji: Miłość, zależność, separacja

SP PTP Warszawa, 18,19,20 października 2019r.

VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej: Psychoterapia psychodynamiczna dzieci, młodzieży i młodych dorosłych

5-6 września 2019r.

Seminarium kliniczne:Transgeneracyjny przekaz traum

Prof.dr hab. Katarzyna Schier

13.04.2019r.  Krakowski Ośrodek Terapii, Kraków

Konferencja Przywiązanie ścieżka pierwsza: Przywiązanie

SPPP KOT Kraków, Grudzień 2018

 

XXX Ogólnopolska Konferencja oraz II Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży: Czy psychiatria kołem się toczy?

Sekcja Naukowa Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP

Kraków, 16-18 listopada 2018r.  

Konferencja Trzech Sekcji: Władza w Psychoterapii

SNTR Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Warszawa, 19-21 października 2018r.

IV Konferencja Interdyscyplinarna Zdrowie i Odporność Psychiczna, udział w komitecie naukowym, prowadzenie sesji

 

IPS UJ. Kraków, 21-22 września 2018r.

VII Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych

 

IS UJ, 28-30.06.2018r.

IV Konferencja Naukowa Sztuka Wychowania,

 

PWSZ, Nowy Sącz, 11 maja 2018r.

II Ogólnopolska Konferencja poświęcona Poradniom Psychologiczno-Pedagogicznym „Co? Kiedy? Komu? Psychoterapia dzieci? młodzieży? rodzin?”

Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,

Warszawa, 18.04.2018r.

Seminarium: Analiza przypadku psychoterapii – Spojrzenie z różnych perspektyw

PSIP, Warszawa, 7.04.2018

XIII Konferencja Trzech Sekcji: Inny, Obcy, Taki Sam. W psychoterapii

 

SP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Kraków, 20-22 październik 2017

 • Jak uchronić dziecko przed biernym i czynnym paleniem tytoniu, Poradnik dla rodziców i wychowawców, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa (2009), s.76, [współautorzy: B.Bętkowska-Korpała, J.Ryniak]
 • O wychowaniu pragmatycznym, "Hejnał Oświatowy" 2003, Nr1/55, s. 9-11
 • Model pracy diagnostyczno-terapeutycznej i profilaktycznej z uczniem z zaburzeniami zachowania, "Hejnał Oświatowy" 2003, Nr1/55, s. 13-15, [współautorka: A. Apanasowicz]
 • Kultura organizacji uczących i wychowujących, "Hejnał Oświatowy" 2003, Nr 3/57, s. 6-7
 • Relacja rodzice dziecko. Zależność jako warunek ukształtowania się niezależności, "Hejnał Oświatowy" 2004, Nr1/59, s.12-13.

 • Psychologia rozwojowa człowieka w biegu życia
 • Wybrane problemy psychologii stosowanej
 • Fakultet: miedzy organizacją a rodziną
 • Metodologia badań psychologicznych dzieci i młodzieży
 • Wykłady i warsztaty z zakresu dysfunkcji rodzinnych w ramach modułu specjalizacyjnego

 • Jestem terapeutą rodzinnym w Krakowskim Ośrodku Terapii, należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Somatoterapii.
 • Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wyróżnienia i nagrody

Wyróżnienia: Medal Komisji Edukacji Narodowej 2007r.,

Złoty Medal za długoletnią służbę 2019r. 

Nagroda Prezydenta m. Krakowa 2019r.

Web Content Display Web Content Display