Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Barbara Sikora-Wachowicz

dr Barbara Sikora-Wachowicz
Zakład Neurokognitywistyki i Neuroergonomii

Pokój: 3.351

Dyżury

Telefon:(12) 664 57 29

E-mail: barbara.wachowicz@uj.edu.pl

 

zniekształcenia pamięci krótkotrwałej, neuronalne korelaty, starzenie się, chronotypy, efekt pory dnia

Lewandowska, K., Gągol, A., Sikora-Wachowicz, B., Marek, T., & Fąfrowicz, M. (2019). Saying “yes” when you want to say “no”-pupil dilation reflects evidence accumulation in a visual working memory recognition task. International Journal of Psychophysiology, 139, 18-32. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167876018308547 

Lewandowska, K., Wachowicz, B., Marek, T., Oginska, H., Fafrowicz, M. (2017) Would you say “yes” in the evening? Time-of-day effect on response bias in four types of working memory recognition tasks, Chronobiology International, 35:1, 80-89, DOI: 10.1080/07420528.2017.1386666 (https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07420528.2017.1386666?journalCode=icbi20)

Wachowicz, B., Lewandowska, K., Popek, A., Karwowski, W., Marek, T. (2016). Empathy and Modern Technology: A Neuroergonomics Perspective. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 26(2), 266-284, DOI: 10.1002/hfm.20627. (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hfm.20627/abstract)

Wachowicz, B., Beldzik, E., Domagalik, A., Fafrowicz, M., Gawlowska, M., Janik, J., Lewandowska, K., Ogińska, H., Marek, T. (2015). Different types of errors in saccadic task are sensitive to either time of day or chronic sleep restriction. PloS ONE 10(5): e0126502. (http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0126502)

Lewandowska, K., Wachowicz, B. (2015). Crowdsourcing jako narzędzie kreowania marki w kontekście mediów społecznościowych. [w:] B. Nierenberg (red.), Zarządzanie reklamą, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 223-239.

Lewandowska, K., Wachowicz, B. Beldzik, E., Domagalik, A., Fafrowicz, M., Mojsa-Kaja, J., Oginska, H., Marek, T. (2012). A new neural framework for adaptive and maladaptive behaviors in changeable and demanding environments. [w:] M. Fafrowicz, T. Marek, W. Karwowski, D. Schmorrow (red.), Neuroadaptive systems: theory and applications, Boca Raton: Taylor & Francis, s. 43-67, doi: 10.1201/b13019-5

Wpływ pory dnia na neuronalne mechanizmy leżące u podłoża zniekształceń w pamięci krótkotrwałej wywołanych interferencją o charakterze leksykalnym i przestrzennym - badanie fMRI /2013/08/M/HS6/00042  (wykonawca)

Sikora-Wachowicz B., Lewandowska K, Marek T., Fafrowicz M. (2018). Visual working memory distortions in younger and older adults (poster). 25th Biennial Meeting of the ISSBD, 15-19 lipca, Gold Coast, Queenslad, Australia.

Sikora-Wachowicz, B., Keresztes, A., Lewandowska, K, Marek, T. (2018). Visual Short-Term Memory Distortions - Neural Correlates of Age-Differences in Accuracy and Confidence of Short-Term Memory Recognition (poster). Aspects of Neuroscience,  23-25 listopada, Warszawa, Polska.

Lewandowska, K, Sikora-Wachowicz, B., Beres, A.,  Cichocka, M.,  Domagalik, A., Marek, T., Fafrowicz, M. (2018).  Time-of-day effect in a visual working memory task- an fMRI study (poster).  Aspects of Neuroscience, 23-25 listopada, Warszawa, Polska. 

Ceglarek, A., Sikora-Wachowicz, B., Lewandowska, K, Ochab, J., Cifre, I., Chialvo, D. R., Marek, T., Fafrowicz, M.  (2018).  Time-of day effects on the false memories formation in short-term memory - fMRI study (poster)  Aspects of Neuroscience , 23-25 listopada, Warszawa, Polska.  

Ceglarek, A., Sikora-Wachowicz, B., Lewandowska, K, Ochab, J., Cifre, I., Chialvo, D. R., Marek, T., Fafrowicz, M. (2019).   Time-of day effects on the false memories formation in short-term memory - fMRI study (poster). Cracow Cognitive Science Conference, 11-12 maja, Kraków, Polska

Lewandowska, K., Gagol, A., Sikora-Wachowicz, B., Marek, T., Fafrowicz, M. (2017) Pupil dilation reveals discrepancy between response bias and upcoming choice (poster). Aspects of Neuroscience, 24-26 listopada, Warszawa, Polska

Sikora-Wachowicz, B., Lewandowska, K, Marek, T., Fafrowicz, M. (2017). False recognitions in visual working memory - comparison of younger and older adults (poster). Aspects of Neuroscience, 24-26 listopada, Warszawa, Polska

Sikora-Wachowicz, B., Lewandowska, K. (2017) Zniekształcenia pamięci krótkotrwałej u starszych i młodszych dorosłych (referat). Sympozjum „Ergonomia wobec procesu starzenia się społeczeństwa i kadry pracowniczej”, Komisja Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności, 3-4 listopada, Kraków, Polska

Ogińska H., Lewandowska K., Wachowicz B., Marek T., Fafrowicz M. (2016) Two dimensions of chronotype and daytime sleepiness in young adults (poster). European Sleep Research Society Congress, 13-16 września,  Bolonia, Włochy

Wachowicz B., Lewandowska K., Marek T., Fafrowicz M. (2016) Age-related differences in false working memories (poster). 24th Biennial Meeting of the ISSBD, 10-14 lipca, Wilno, Litwa

Wachowicz, B., Lewandowska, K., Popek, A. (2015) Empatia w nowych technologiach (referat). Sympozjum „Ergonomia wobec nowych technik i technologii, Komisja Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności, 20-21 listopada, Kraków, Polska

Wachowicz, B., Lewandowska, K., Marek,T., Fafrowicz, M. (2015) Age-related differences in neural mechanisms underlying explicit and implicit false memories (poster). LIFE academy, International Max Planck Research School on the Life Course and University of Zurich, 19-22 października, Marbach, Niemcy

Wachowicz, B., Lewandowska, K., Marek,T., Fafrowicz, M. (2015) Age-related differences in the neural process underlying explicit and implicit false memories (poster). ISSBD Regional Workshop on cognitive and socio‐emotional development across the lifespan, 3-5 sierpnia, Genewa, Szwajcaria.

Wachowicz B. (2014) „Intuicja - ‘ergonomiczny’ proces poznawczy” (referat). Sympozjum „Ergonomia w nauce i szkolnictwie wyższym”; Komisja Ergonomiczna Polskiej Akademii Umiejętności, 6 listopada, Kraków, Polska

 

Wachowicz, B. (2014). The neural basis of intuitive decision making (referat), 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics and Affiliated Conferences (2nd International Conference on Science, Technology, Higher Education, Society in the Conceptual Age: STHESCA), 19-23 lipca, Kraków, Polska.

 

Fafrowicz, M., Wachowicz, B., Lewandowska, K., Olszewska, J., Grochowska, A., Falkowski, A, Marek, T. (2014). Working memories distortions – ST-DRM paradigm (referat: M. Fafrowicz), 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics and Affiliated Conferences (2nd International Conference on Science, Technology, Higher Education, Society in the Conceptual Age: STHESCA), 19-23 lipca, Kraków, Polska.

International Society for the Study of Behavioural Development

International Society for Study of Behavioural Development and Jacobs Foundation Mentored Fellowship within ISSBD-JF Fellowship Program for Early Career Scholars (2015-2018)

Web Content Display Web Content Display