Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Agnieszka Trąbka

Agnieszka's research interests encompass migration and mobility studies, cultural psychology, identity construction and transformation (especially in the context of migration) as well as qualitative research methods. She holds an MA in applied psychology (2003) and sociology (2006) and PhD in sociology (2013). Her dissertation was dedicated to biographical consequences of migration in childhood.

 

Books:

2014    Tożsamość rekonstruowana. Znaczenie migracji w biografiach Third Culture Kids [Reconstructed identity. Consequences of migration in Third Culture Kids' biographies], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Trąbka, A. (2014). Children on the move. Different facets of migration in childhood [editorial with H. Grzymała-Moszczyńska], Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, nr 3/2014, s. 5-16

Trąbka, A. (2014). Being Chameleon: The Influence of Multiple Migration in Childhood on Identity Construction, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, nr 3/2014, s. 87-106

Trąbka, A. (2013). Strategie tożsamościowe globalnych nomadów. Od wykorzenienia po różne formy zakorzeniania się, „Kultura i społeczeństwo" nr 3/2013, s. 61-84.

Trąbka, A. (2013). Biograficzne konsekwencje międzynarodowej mobilności w dzieciństwie: przypadek Third Culture Kids, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, nr 2/2013, s. 51-70.

Trąbka, A. (2007). Wyprawa na badania terenowe jako rytuał przejścia. Analiza treści dzienników antropologicznych. Kultura i społeczeństwo, nr 4/2007, s. 61-84.

 

Book chapters

Trąbka, A. (2014). Experiences of Polish and American Third Culture Kids in comparative perspective, [in:] Saija Benjamin & Fred Dervin (eds.) Beyond "Third Culture Kids", Cambridge Scholars Publishing. [forthcoming]

Trąbka, A. (2010). Muzeum etnograficzne jako sposób opowiadania o innych kulturach. Przypadek muzeów paryskich, [w:] Antropologia zaangażowana (?), [red.] F. Wróblewski, Ł. Sochacki, J. Steblik, Kraków: "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne" 2010, nr 38, s. 131-139

Trąbka, A. (2014). Konstruowanie tożsamości terytorialnej w ponowoczesności [w:] Rykiel Z. (red.) Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 32-42.

Trąbka, A. (2010). Tożsamość metropolitarna w ponowoczesności  [w:]. M. Banaszkiewicz, F. Czech, P. Winskowski (red.) Miasto – między przestrzenią a koncepcją przestrzeni. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 69-79.

Trąbka, A. (2007). Współczesne polskie migracje z perspektywy transnacjonalizmu. Nowe zjawisko czy nowa koncepcja? [w:] W. Muszyński, E. Sikora (red.) Granice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 74-82.

emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych, 23-24 września 2013, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Kontakty (międzykulturowe) Polaków wychowanych za granicą,  XV Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, 11-14 września 2013, Szczecin.

Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Children migrants & Third Culture Kids. Roots and Routes", Uniwersytet Jagielloński, 7-9 czerwca 2013, Kraków.

Biographies of adult TCKs. Nomads or homecomers?, Międzynarodowa konferencja "Children migrants & Third Culture Kids. Roots and Routes", 7-9 czerwca 2013, Uniwersytet Jagielloński, Krakow.

Internet jako narzędzie budowania tożsamości (transnarodowej) migrantów, II edycja Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Człowiek zalogowany", Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 1-3 lutego 2013

Moderacja panelu „Specyfika korzystania z sieci w biegu życia" II edycja Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Człowiek zalogowany", Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 1-3 lutego 2013

Ambiguity as a main characteristic of global nomads' emotional life, Biographical Research: emotion, ethics & performative praxis, European Sociological Association Midterm Conference, 14-15 września 2012, Łódź.

Educational strategies in highly skilled migrants' families. Is mobility reproduced? Highly skilled migrations into 21st Century, 24-25 maja 2012, Middlesex University, London

"The Passenger: Mobility in Modernity" T2M International Summer School 2011, Berlin, Germany, 30 września – 6 października 2011

Intergenerational Transmission In Global Nomads' Families, 10th European Sociological Assotiation Congress, 7-11 września 2011, Genewa, Szwajcaria.

Biographical Consequences Of Childhood Mobility. Third Culture Kids' Case, 10th European Sociological Association Congress, 7-11 września 2011, Genewa, Szwajcaria.

Identity strategies of global nomads – national, European or transnational identity? Oxford University, Europeaum, 27-29 maja 2011

Późnonowoczesne strategie tożsamościowe w społeczności globalnych nomadów. Tożsamość, stereotypy, nowoczesność. 27-28 września 2010, Łódź, Uniwersytet Łódzki.

Strategie tożsamościowe globalnych nomadów: w stronę tożsamości zdeterytorializowanej? XIV Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Kraków, 8-11 września 2010

Nomadic self-identity in late modernity. Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego, RC 36: Self, Society and the 21st century, 11-17 lipca 2010, Goeteborg.

Rola identyfikacji przestrzennych w procesie konstruowania tożsamości - przypadek trans-culture kids. Kim jestem? Kim jesteśmy? Antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej tożsamości, 28-29 kwietnia 2010, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków.

Transnarodowe sieci opieki medycznej, M.D. – Migrating Doctors? Migracje lekarzy w Europie dawniej i dziś, 26-28 września 2014, Jaworze, k. Bielska-Białej.

Does it matter where am I from? Opportunity structure of different categories of Third Culture Kids, European Association of Social Anthropologists 13th Biennial Conference, 31 lipca – 3 sierpnia 2014, Tallin University, Estonia.

Wychowani „w drodze". Specyfika badania migracji w dzieciństwie, Polscy migranci w Europie, 28-29 listopada 2013, Instytut Europeistyki UJ, Kraków.

Organizacja i moderacja panelu "Antropologia mobilności" podczas I Ogólnopolskiego Kongresu Antropologicznego, Uniwersytet Warszawski, 23-25 pażdziernika 2013.

Strategie tożsamościowe Third Culture Kids jako odpowiedź na wyzwania i szanse związane z mobilnym dzieciństwem, Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych, 23-24 września 2013, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Kontakty (międzykulturowe) Polaków wychowanych za granicą,  XV Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, 11-14 września 2013, Szczecin.

Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Children migrants & Third Culture Kids. Roots and Routes", Uniwersytet Jagielloński, 7-9 czerwca 2013, Kraków.

Biographies of adult TCKs. Nomads or homecomers?, Międzynarodowa konferencja "Children migrants & Third Culture Kids. Roots and Routes", 7-9 czerwca 2013, Uniwersytet Jagielloński, Krakow.

Internet jako narzędzie budowania tożsamości (transnarodowej) migrantów, II edycja Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Człowiek zalogowany", Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 1-3 lutego 2013

Moderacja panelu „Specyfika korzystania z sieci w biegu życia" II edycja Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Człowiek zalogowany", Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 1-3 lutego 2013

Ambiguity as a main characteristic of global nomads' emotional life, Biographical Research: emotion, ethics & performative praxis, European Sociological Association Midterm Conference, 14-15 września 2012, Łódź.

Educational strategies in highly skilled migrants' families. Is mobility reproduced? Highly skilled migrations into 21st Century, 24-25 maja 2012, Middlesex University, London

"The Passenger: Mobility in Modernity" T2M International Summer School 2011, Berlin, Germany, 30 września – 6 października 2011

Intergenerational Transmission In Global Nomads' Families, 10th European Sociological Assotiation Congress, 7-11 września 2011, Genewa, Szwajcaria.

Biographical Consequences Of Childhood Mobility. Third Culture Kids' Case, 10th European Sociological Association Congress, 7-11 września 2011, Genewa, Szwajcaria.

Identity strategies of global nomads – national, European or transnational identity? Oxford University, Europeaum, 27-29 maja 2011

Późnonowoczesne strategie tożsamościowe w społeczności globalnych nomadów. Tożsamość, stereotypy, nowoczesność. 27-28 września 2010, Łódź, Uniwersytet Łódzki.

Strategie tożsamościowe globalnych nomadów: w stronę tożsamości zdeterytorializowanej? XIV Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Kraków, 8-11 września 2010

Nomadic self-identity in late modernity. Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego, RC 36: Self, Society and the 21st century, 11-17 lipca 2010, Goeteborg.

Rola identyfikacji przestrzennych w procesie konstruowania tożsamości - przypadek trans-culture kids. Kim jestem? Kim jesteśmy? Antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej tożsamości, 28-29 kwietnia 2010, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków.

Sekretarz redakcji czasopisma “Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” (od 2015)

Członek Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych

Visiting Researcher – Oslo Metropolitan University – Maj 2018

Visiting Researcher – Columbia University w Nowym Jorku – Marzec-kwiecień 2012

Sekretarz redakcji czasopisma “Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” (od 2015)

Członek Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych

Visiting Researcher – Oslo Metropolitan University – Maj 2018

Visiting Researcher – Columbia University w Nowym Jorku – Marzec-kwiecień 2012

aktywności naukowe

Członek Komitetu Badań nad Migracjami PAN

Członek Redakcji i sekretarz czasopisma „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”

Nagrody i wyróżnienia

2019 – Nagroda Rektora UJ za osiągnięcia dydaktyczne

2019 – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

2018 – Nagroda Rektora UJ za osiągnięcia naukowe

Web Content Display Web Content Display