Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Agnieszka Strojny

dr Agnieszka Strojny

Zakład Komunikacji Społecznej i Badań Podstawowych w Psychologii

Pokój:1.370

Dyżury

Telefon: (12)

E-mail: agnieszka.strojny@uj.edu.pl

Jestem eksperymentalnym psychologiem społecznym. Obecnie pracuję głównie nad tematyką zaangażowania w gry wideo i symulatory VR – w szczególności koncentrując się na problemach metodologicznych. Metodologia zresztą uważam za obszar tak ciekawy i fundamentalny, że nigdy nie żal mi czasu na jej studiowanie.

Nowym obszarem moich zainteresowań, wynikłym ze współpracy z branżą IT, jest przeanalizowanie możliwości dostosowania metodologii zarządzania procesem rozwijania oprogramowania zwanym „programowaniem zwinnym” (agile software development) w zarządzaniu projektami badawczymi.

Ostatni kluczowy obszar moich dociekań i pytanie któremu chciałabym poświęcić kilka najbliższych eksperymentów dotyczy Teorii opanowania trwogi w kontekście gier wideo i aktywności rozrywkowej. Jak śmierć na ekranie wpływa na nasze postawy, motywacje i funkcjonowanie?

Sankaran, S., Grzymamala-Moszczynska, J., Strojny, A., Strojny, P., Kossowska, M. (2017) Rasing up to the 'challenge'? The role of need for closure and situational appraisals in creative performance. Personality and Individual Differences, 106, 136-145.

Strojny, P., Kossowska, M., Strojny, A. (2016). Search for expectancy-inconsistent but not for expectancy-consistent information reduces uncertainty better: The role of cognitive capacity. Frontiers in Psychology 7:395.

Strojny, P., , Kossowska, M., Strojny, A. (2016). Kiedy potrzeba domknięcia sprzyja złożonemu poznaniu [When the need for closure promotes complex cognition]. Roczniki Psychologiczne, 19 (1), 9-42.

Strojny, P., Strojny, A. (2014). Kwestionariusz immersji – polska adaptacja i empiryczna weryfikacja narzędzia [The Immersion Questionnaire – Polish adaptation and empirical verification of the scale]. Homo Ludens, 1, (6).

Śpiewak, S., Strojny, P., Strojny, A. (2011). Wirtualne zaufanie: wpływ komunikacji zapośredniczonej przez komputer na podejmowanie decyzji o współpracy w sytuacji dylematu społecznego. Czasopismo Psychologiczne, 17, 75-83.

Strojny, P., Strojny, A. (2016). Czy piękno gry ma znaczenie? Związek estetyki klasycznej i ekspresyjnej z zaangażowaniem w grę wideo. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica IX,

Strojny, A., Strojny, P., Kossowska, M. (2016). „Nie zmienię zdania jeśli nie będę pewien – dążenie do uzyskania pewności jako moderator podstawowego błędu atrybucji”. Wystąpienie zaprezentowane podczas XIII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław, wrzesień 2016.

Strojny, A., Strojny, P., Kossowska, M., (2016). I do not change my mind if I am not sure – the joint effect of need for closure and cognitive resource limitation on fundamental attribution error”. Poster zaprezentowany podczas Kraków Small Group Meeting on Cognitive Consistency, Kraków, 20-22 maja 2016.

Strojny, A., Karteczka-Świętek, K., Nosek, B., (2014). Difficulties and inaccuracies in translation and cross-cultural adaptation of items no the example of international PISA study. Wystąpienie zaprezntowane podczas EduMetric Internetional Seminar on Educational Research and Measurment 6-8 grudnia 2014.

Strojny, P., Strojny, A., Kossowska, M. (2014). When Need for Closure does not lead to confirmation bias: The interplay between cognitive and motivational factors in knowledge formation process. Wystąpienie zaprezentowane podczas 16th European Social Cognition Network Transfer of Knowledge Conference, Louvain-La-Neuve, Belgia, 3-6 września, 2014.

Strojny, A., Strojny, P., Kossowska, M. (2014). How do you know that you're tired? The effect of Need for Cognitive Closure on perceived resource depletion. Wystąpienie zaprezentowane podczas Gliczarów Winter Seminar 2014, Gliczarów, marzec 2014.

Strojny, A., Strojny, P., (2014). Dobra gra wciąga: poziom immersji jako predyktor satysfakcji i motywacji do gry video. Poster zaprezentowany podczas konferencji Człowiek Zalogowany, Kraków, luty 2014.

Sankaran, S., Grzymała-Moszczyńska, J., Strojny, A., Strojny, P., i Kossowska, M. (2014). Rising up to the ‘Challenge’? The interactive role of Need for Closure and situational appraisals on information processing. Poster zaprezentowany na 7th Annual meeting of the Society for the study of Motivation, San Francisco, USA, 22 maja 2014.

2016 - obecnie R&D Scienstist w projekcie realizowanym w ramach grantu “Symulator katastrof zbiorowych badania i przygotowanie do wdrożenia” współfinansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (POIR.01.01.01-00.0042/16) przyznanym firmie Nano Games sp. z o.o.

2012 – 2016 Wykonawca badań w ramach projektu „Motywacyjne, afektywne i poznawcze źródła procesu epistemicznego: Implikacje dla zjawisk intrapersonalnych, interpersonalnych i międzygrupowych” w ramach grantu MAESTRO przyznanego prof. dr hab. Małgorzacie Kossowskiej.

2012 – 2015 Wykonawca badań w ramach projektu „Spostrzegana skuteczność realizacji celów epistemicznych jako część procesu epistemicznego” w ramach grantu PRELUDIUM przyznanego dr Pawłowi Strojnemu

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej

Centre for Social Cognitive Studies Krakow

Web Content Display Web Content Display