Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Na skróty Na skróty

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Wzory podań IPS

 1. PODANIE O ZMIANĘ FORMY STUDIÓW ZE STACJONARNYCH NA NIESTACJONARNE
 2. PODANIE O ZMIANĘ FORMY STUDIÓW Z NIESTACJONARNYCH NA STACJONARNE
 3. DEKLARACJA O ZAMIARZE WYKORZYSTANIA URLOPU STUDENCKIEGO
 4. OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PRZENIESIENIA NA INNĄ UCZELNIĘ
 5. REZYGNACJA Z ZADEKLAROWANEGO PRZEDMIOTU Z POWODU ZMIANY HARMONOGRAMU ZAJĘĆ
 6. PODANIE O AWANS (WPIS NA KOLEJNY ROK STUDIÓW W TYM SAMYM ROKU AKADEMICKIM)
 7. PODANIE O PRZEPROWADZENIE EGZAMINU KOMISYJNEGO
 8. PODANIE O UDZIELENIE URLOPU DZIEKAŃSKIEGO
 9. PODANIE O USPRAWIEDLIWIENIE NIEPRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU
 10. PODANIE O UZYSKANIE WPISU WARUNKOWEGO NA KOLEJNY ROK STUDIÓW
 11. PODANIE O WPIS PO URLOPIE DZIEKAŃSKIM/STUDENCKIM
 12. PODANIE O WYDANIE DUPLIKATU ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ
 13. PODANIE O WYMIANĘ ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ
 14. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA ODBYWANIE STUDIÓW WG INDYWIDUALNEGO PLANU STUDIÓW
 15. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA PONOWNE POWTARZANIE ROKU
 16. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA POWTARZANIE ROKU STUDIÓW
 17. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZENIESIENIE I UZNANIE PUNKTÓW ECTS
 18. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ Z WYŻSZYCH LAT STUDIÓW
 19. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA WYZNACZENIE TRZECIEGO TERMINU EGZAMINU Z DANEGO PRZEDMIOTU W TRAKCIE TEGO SAMEGO ROKU AKADEMICKIEGO
 20. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA ZALICZENIE PRZEDMIOTÓW NIEOBJĘTYCH PROGRAMEM STUDIÓW/ REALIZACJĘ CZĘŚCI PROGRAMU STUDIÓW NA INNYCH UCZELNIACH, W TYM TAKŻE ZAGRANICZNYCH
 21. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA ZMIANĘ PROMOTORA PRACY DYPLOMOWEJ
 22. PODANIE O ZALICZENIE PRAKTYK STUDENTOM, KTÓRZY POSIADAJĄ UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE ODPOWIADAJĄCE CELOM I EFEKTOM PRAKTYKI
 23. PODANIE O INDYWIDULANY PLAN STUDIÓW
 24. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ W JĘZYKU OBCYM
 25. WNIOSEK O ZMIANĘ ADRESU DO DORĘCZEŃ
 26. WNIOSEK O ZMIANĘ NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Prace dyplomowe

 

Formularz dla studentów z innych kierunków

Uchwała nr 11/X/2019 Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie: warunków i zasad udzielania indywidualnego planu studiów.

Uchwała nr 13/III/2021 Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2 czerwca 2021 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 11/X/2019 Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 r.

Link do formularza (załącznik nr 3): https://formularz-ips.wzks.uj.edu.pl/  

Schemat działania

Student: 

 1. Student inicjuje formularz https://formularz-ips.wzks.uj.edu.pl/  
 1. Wpisuje swoje dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz powód, dla którego wnioskuje o IPS 
 2. Z dostępnych list wybiera: 
  • kierunek studiów 
  • imię oraz nazwisko prowadzącego przedmiot 
  • nazwę przedmiotu 
 3. Zaznacza rodzaj studiów i rok 
 4. Zaznacza semestr i rok akademicki 
 5. Wysyła formularz używając przycisku „Wyślij podanie” 

 

Wykładowca: 

Podanie zostaje dostarczone na adres wykładowcy z niezbędnymi informacjami a także odnośnikiem do wstępnie wypełnionego formularza. 
Po wypełnieniu formularza należy użyć przycisku Generuj PDF. Plik pdf można zapisać na dysku w celu wydruku bądź wysłania. 
Wszystkie wiadomości email generowane przez formularz wysyłane są z adresu pmik@uj.edu.pl w imieniu osoby wysyłającej, natomiast w polu Reply to znajduje się adres studenta wypełniającego formularz, dzięki czemu wszystkie odpowiedzi kierowane są właśnie na jego adres. 

 

Link do filmu obrazującego proces generowania formularza:

https://web.microsoftstream.com/video/d9c99ae5-95c7-4ae8-b047-034f677b4dc4 

Przeniesienie z innej uczelni do IPS

Po zakończeniu okresów, o których mowa w Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2019 roku i sprawdzeniu przez studenta poprawnego podpięcia wszystkich deklarowanych przedmiotów, możliwe będzie wydrukowanie z USOSweb deklaracji wyboru przedmiotów realizowanych w danym cyklu dydaktycznym. Studenci zobowiązani są dostarczyć do właściwego sekretariatu

prowadzącego tok studiów wydrukowaną i podpisaną przez siebie deklarację wyboru przedmiotów w terminie określonym przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, jednak nie później niż do 27 października na przedmioty w semestrze zimowym i całoroczne oraz do 12 marca na przedmioty w semestrze letnim

 

 

 

 

Web Content Display Web Content Display