Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta pracy - Stypendysta/Stypendystka (OPUS – HS)

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński
Nazwa stanowiska: Stypendysta/Stypendystka
Wymagania:

Kogo szukamy:
- student/ka lub doktorant/ka,
- znający/a język angielski na poziomie co najmniej B2, w mowie i piśmie,
- zainteresowany/a pracą naukową przy realizacji projektu badawczego z zakresu psychologii społecznej i osobowości (główny temat: bliskie związki, zachowania osób narcystycznych),
- gotowość do uczenia się statystyki.

Mile widziane:
- udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia badań naukowych,
- doświadczenie w zakresie analizy danych z wykorzystaniem pakietów statystycznych np. R, SPSS, Statistica, MPlus oraz programów i platform online do projektowania eksperymentów,
- rekomendacje od dotychczasowych współpracowników naukowych (opiekunów czy promotorów),
- aktywny udział w konferencjach naukowych, zwłaszcza międzynarodowych, na których kandydatka/kandydat przedstawiała/ał prezentacje z zakresu psychologii społecznej,
- dorobek naukowy (opublikowane lub przygotowywane artykuły w czasopismach naukowych).

Opis zadań:

We współpracy z kierowniczką projektu: zaprojektowanie, przygotowanie i implementacja procedur i materiałów badawczych, przygotowanie pomocników/eksperymentatorów-wykonawców, zbieranie i przechowywanie danych, analizy statystyczne, współpraca przy pisaniu artykułów naukowych, samodzielne pisanie artykułów naukowych z zakresu psychologii społecznej i osobowości. Badania będą realizowane w ramach projektu Opus https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2023-03-14-opkit45wac/streszczenia/590676-pl.pdf

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 10 lipca 2024, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Wymiar zatrudnienia: odpowiednik pełnego etatu najpierw przez 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne lata (forma zatrudnienia: stypendium).

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
- list motywacyjny,
- cv wraz z listą dotychczasowych osiągnięć, opcjonalnie: dorobkiem naukowym, listą publikacji, udziałem w projektach badawczych i konferencjach naukowych, uzyskanymi nagrodami i wyróżnieniami oraz udziałem w warsztatach i szkoleniach, odbytych praktykach i stażach naukowych w kraju lub za granicą, z listą wypunktowanych kompetencji z zakresu statystyki i języków obcych,
- list rekomendacyjny od dotychczasowego współpracownika, promotora lub opiekuna naukowego (z danymi do kontaktu telefonicznego),
- wypis ocen ze studiów, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie od promotora pracy magisterskiej z podaniem przybliżonego terminu obrony i tematu pracy magisterskiej;
- kopie certyfikatów oraz innych dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych.
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych według wzoru: http://bragg.if.uj.edu.pl/RODO_Stypendium.docx.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: anna.czarna@uj.edu.pl wraz z adnotacją „praca w projekcie OPUS". Zgłoszenia mogą być przygotowane po polsku lub po angielsku.

Źródło: https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=225012

Widok zawartości stron Widok zawartości stron