Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenie nr 56 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 maja 2023 roku

Zarządzenie nr 56 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie: ustanowienia dodatkowych godzin wolnych od zajęć dydaktycznych w dniu 9 czerwca 2023 roku (nie dotyczy Collegium Medicum)

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 1 zarządzenia nr 114 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 października 2021 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 (z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1

W dniu 9 czerwca 2023 roku ustanawiam dodatkowe godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Prof. dr hab. Jacek Popiel

Widok zawartości stron Widok zawartości stron