Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podziękowania i wspomnienia z 20- lecia IPS

W ramach podsumowań 2019, dzielimy się jeszcze wspomnieniami z Jubileuszu 20-lecia IPS UJ. W tym miejscu serdeczne podziękowania dla całego Komitetu Honorowego i Organizacyjnego, wspaniałych Absolwentów i Studentów IPS UJ, nieocenionych Pracowników IPS UJ – byłych i obecnych, członków paneli dyskusyjnych – dziękujemy, że zaszczyciliście swoją obecnością nasze święto.

W tym miejscu szczególne podziękowania dla Dziekana WZiKS - prof. dr hab. Piotra Jedynaka, dla prof. dr hab. Jerzego Brzezińskiego za wykład otwarty nt. „Jak zostać dobrym psychologiem”, za wsparcie organizacyjne dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - Oddział Krakowski oraz Pragmy. Serdeczne podziękowania składamy Tomaszowi Krawczykowi za piękny plakat jubileuszowy, Tomaszowi Wójtowiczowi za organizację wystąpień Absolwentów IPS UJ, wolontariuszom w składzie: Stanisław Rogulski, Maciek Naruszewicz, Jacek Grądowski, Paula Niedziela, Lena Gucwa – za koordynację całości, oraz artystom, którzy uświetnili naszą uroczystość: Barbarze Maciuszek, Bartłomiejowi Mełgesowi oraz Julii Ingram.

Państwa wkład był niezwykle znaczący - dziękujemy!!!

Dyrekcja IPS UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron